Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

KÖZGYŰLÉS

MEGHÍVÓ

A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület
Közgyűlésére

A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület ezúton meghív a következő közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2017. május 26. (péntek), 18:00 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja:
2017. május 29. (hétfő), 18:00 óra

A közgyűlés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
Az iskola euritmia terme.

Tervezett napirendi pontok:
1. Vezetőség beszámolója.
2. Tájékoztatás az Épület Munkacsoport munkájáról, mandátum csoporttá alakulás.
3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
4. Tájékoztató a 2016/17-os tanév költségvetésének helyzetéről.
5. A 2017/18-os tanév tervezett költségvetésének bemutatása.
6. Az egyesületi alapszabály módosítása a határozatlanképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontjának meghatározása miatt.
7. Új egyesületi elnök választása.
8. Egyéb (bejelentés, tájékoztatás tagok felvételéről, ill, tagság megszűnéséről)
A 3., 4., 5. és 6. napirendhez tartozó dokumentumok legkésőbb 2017. május 22-ig minden egyesületi tag számára elküldésre kerülnek.
A közgyűlés nyilvános arra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gödöllő, 2017. május 10.

Oláhné Balajti Ilona
elnök

A meghívó megtekinthető/letölthető pdf formátumban: Közgyűlési_meghívó