Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Közgyűlés

MEGHÍVÓ

A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület Közgyűlésére

Kedves Egyesületi Tagok!

Szeretettel várunk benneteket egyesületünk soron következő közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2021. május 31. (hétfő) 17:00 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. május 31. (hétfő) 18:00 óra

A közgyűlés helye: Mezőgazdasági Gépesítési Intézet épülete 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. “A” épület, 5. emeleti díszterem, amennyiben a személyes jelenlét lehetséges, ennek tiltása esetén online módon.

Tervezett napirendi pontok:

  1. Vezetőség beszámolója az elmúlt időszakról.
  2. A 2020. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
  3. Döntés az óvoda fenntartói jogának átadásáról, és az óvoda épületének ajándékozásáról, annak lépéseiről.
  4. Az Alapszabály módosításának elfogadása
  5. A 2021/2022-es nevelési év/tanév tervezett költségvetéseinek bemutatása.
  6. Egyebek

A napirendi pontokhoz szükséges dokumentumokat előzetesen megküldtük az egyesületi tagoknak.

A közgyűlés nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gödöllő, 2021. május 16.

Ruszkay Andrea
elnök