Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Kísérleti epocha

2009 szeptemberében és októberében sokat beszélgettünk arról, hogy lehetne egy másfajta epochát is csinálni a Gödöllői Waldorfban, mint a hagyományos osztálytermi epocháink, valami újat, szépet. Valamit, ami nem a tananyag szokott értelemben vett formájára fókuszál, és komplex módon, interdiszciplináris jelleggel dolgozható fel, valamit, ami feloldja az osztályok határait, valamit, amiből még több pozitív élettapasztalatot nyerhetnek a diákok.

Az elnevezés és maga az epocha – a Pesthidegkúti Waldorf Iskola ötletete nyomán – még az első alkalomból fakad, amikor is tényleg kísérleti jelleggel vezettük be ezt az epochát. Azóta többször is gondolkoztunk azon, hogy átneveznénk, de mivel így vált hagyománnyá, végül nem láttuk értelmét, hogy változtassunk rajta.

DSCF7608

A Kísérleti epocha során a délelőtti foglalkozásokra (reggel 8-12.30-ig) a tanárok olyan speciális elméleti vagy gyakorlati témákat jelölnek meg, mely a tanított tantárgyaikban vagy azon kívül nagyon mélyen foglalkoztatják őket. A délutáni órákra (13.15-14.45-ig, hétfő-szerda és kedd-csütörtök váltással) pedig elméleti és “lazítóbb” jellegű foglalkozásokat szerveznek, mint pl. idegen nyelvi műhelyek, sportolás, játék, zenélés, egyéb művészeti tevékenységek, stb. Ezeket megvitatják egymással a Gimnáziumi Konferencián, ügyelve arra, hogy a témákból lehetőleg minden diák választani tudjon, majd ezután ismertetik ezeket a gimnazistákkal. Nagyon hangulatos már ennek felvezetése is: a tanárok színes plakátokkal, szóbeli bemutatón a diákok érdeklődését felcsigázva tárják eléjük, hogy mi mindent szeretnének csinálni az elkövetkezendő hetekben a bátor vállalkozókkal. Ezután a diákok fontossági sorrendben megjelölik azt a három témát, ami a leginkább megszólította őket. Elsőbbséget élveznek a választásban a legidősebbek, a 12-esek, és létrejönnek a kevert korosztályú csoportok. Már eleve ez a tény, hogy a diákok egy időre nemcsak az osztálytársaikkal fognak szorosan együttműködni, nagyon izgalmas mindannyiuk számára. Ennek rendkívül pozitív hatása volt valamennyi alkalommal a Kísérleti epochák során, ilyenkor a diákoknak lehetőségük nyílt jobban megismerni egymást a különböző évfolyamokon, a különböző életkorok, képességek nagyon jól hatottak egymásra a közös munka során.

kiserleti-epocha-zeneszerzok

A kísérleti epocha végére minden alkalommal az azt követő Hónapünnepélyen megtartott beszámoló teszi fel a koronát, ahol a diákok maguk mesélik el, mutatják be élményeiket szüleiknek, tanáraiknak, társaiknak. A szemléletes, színes előadásokból nagyon erősen érzékelhető a diákok lelkesedése és mindig óriási élmény látni, hogy személyiségük mekkora fejlődésen, átalakuláson megy keresztül ilyen rövid idő alatt. Talán ez a legnagyobb értéke és egyben célja is ennek az epochának.

Kísérleti epocha 2012 október 8-27