Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Kézművesség

A Waldorf Iskolák művészeti nevelésének egyik alapeleme a kézművesség tantárgy. Fontos ugyanis, hogy az ember ne csak intellektuálisan kapcsolódjon a világ dolgaihoz, hanem a tevékenységén és az alkotóerején keresztül is.

 

A kézművesség nyolc éve alatt (5-12. osztályig) a tanulók megismerkednek az agyagozás, a fafaragás, az asztalosság és ­­a kőfaragás alapvető fogásaival. Iskolánk művészi igénnyel oktatja e tantárgy alapelemeit. A sokoldalú gyakorlatok célja azonban nem az, hogy kis kézműveseket vagy képzőművészeket neveljünk.

Arra törekszünk inkább, hogy az emberben a képességek sokoldalúságát elrendezzük, amik függetlenül a későbbi foglalkozástól minden emberi életfeladat rendelkezésére állnak, mint például változatos gondolkodás, képzelet, szépérzék, egyéni stílus, erős akarat.

Fontos, ha gyerek a műhelyben létrehoz valamit, akkor ne egy hűvös, tárgyias elképzelés vezesse, hogy valahol, valamikor külsőleg látott már ilyesmit, hanem szoros kapcsolatban legyen a személyiségével. A benne ható teremtő erők alakítsák a munkadarab formáját, ezáltal tudja a gyerek kifejezni magát a formálásban, a formaadásban. Ezért is van, hogy fiúk és lányok többnyire ugyanazzal a feladattal birkóznak meg, hiszen a hangsúly elsősorban nem a fizikai munkán, hanem a szépségen, az alkotáson és az egyéni kidolgozáson van.

Az órákon a gyerekek kézi szerszámokkal dolgoznak, munkájuk során a gépeket szinte teljesen mellőzik. Azért fontos ez, mert a kézi kidolgozás során a hangsúly elsősorban nem a fizikai munkán, hanem a szépségen, az alkotáson van. Eközben jobban megmarad a személyes fizikai kontaktus a munkadarabbal, mely az egyéni formáknál elengedhetetlen, és kizárja a gépi termelés hangulatát, ahol általában a gyorsaságon és a mennyiségen van a hangsúly.

Exif_JPEG_422

A kézművességnek és a művészeti nevelésnek alapjában véve az a szerepe a Waldorf Iskolában, hogy segítsen a gyereknek egy egészséges személyiséget kialakítani. Tévedés ugyanis azt hinni, hogy a személyiség ereje a tisztán intellektuális tanításon keresztül bontakozik ki.

A személyiség nem mérhető egy jó átlagosztályzaton vagy egy intelligenciahányadoson. Csak egy olyan tanítás tudja a személyiség képzését megkísérelni, mely az egész embert megragadja, ösztönzi, áthatja. Ez viszont csak akkor történhet, ha nem csak a fej tapasztalja meg a dolgokat a világról, hanem az ember magát tevékenyen állítja ebbe bele.

http://waldorf-godollo.hu/diohej-2014-mihaly-kezmuvesseg/