Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Kecskés Judit

kecskes_judit_Német nyelvtanár

Kecskés Judit vagyok és talán egyedüliként a tanári karban, tősgyökeres gödöllői. Itt születtem, a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban érettségiztem, majd rögtön ezután végtelen kíváncsisággal valami új, valami más iránt – 1988-ban, az első magyar diákként, Vekerdy Tamás javaslatára megkezdtem tanulmányaimat a Witten-Anneni Waldorf- tanárképző Intézetben. 1993-ban szereztem itt euritmia-tanári diplomát, majd ezt követően, egy kis vargabetűt bejárva, elvégeztem az ELTE Bölcsészkarán a német nyelvtanári szakot.

A Gödöllői Waldorf Iskolában 1998 januárjában kezdtem el tanítani, megérkezve sok jó barátom közé, akikkel együtt tanultunk Németországban. Osztálytanítóként, majd később osztálykísérőként vettem át az akkori hatodik, iskolánk második legidősebb osztályát.
Életem egyik legszebb időszaka volt ez, mind a diákok, mind a szülők nagyon meghálálták a rengeteg rájuk fordított időt és energiát. Az évek során öt nagy színdarabot mutattunk be, rengeteget kirándultunk, buliztunk együtt. Szinte mindnyájukkal máig is tartom a kapcsolatot.

Mindemellett röviddel pályafutásom megkezdése után néhány kollégámmal és lelkes szülővel karöltve, nekem jutott a gimnázium alapításának oroszlánrésze, pár évig pedig iskolaképviselőként (igazgató) is működtem gyermekeim megszületéséig, akik ma már ide járnak hozzánk, a Gödöllői Waldorf óvodába ill. iskolába. Férjemmel együtt úgy érezzük, hogy mindketten nagyon jó helyen vannak itt, lelkesek, örömmel indulnak el minden reggel, majd pedig rengeteg élménnyel térnek haza.

Harmadik éve tanítok újra az iskolában szaktanárként elsősorban németet, főként a gimnáziumi tagozaton. Nagyon szeretem ezt a nyelvet, mert segítségével rengeteg élményben volt részem az elmúlt húsz évben. Tanulmányaim után is rendszeresen visszalátogattam Németországba, ahol a Waldorf pedagógia megismerésén túl csodálatos emberekkel, egészen más életfelfogással, rendkívül pezsgő kulturális élettel ismerkedhettem meg.

Iskolai munkám során nap, mint nap megélem Rudolf Steiner szavait: “Minden nevelés önnevelés”, mivel a diákok folyamatos belső fejlődésre, pedagógiai munkám fejlesztésére ösztönöznek. Mindemellett azért is szeretek nagyon itt dolgozni, mert mély gondolkozású és érzésű remek tanártársaimmal közösen törekszünk arra, hogy maradandó értéket teremtsünk.

A tanításon kívül rendszeresen tolmácsolok a Waldorf Ház és a Magyar Waldorf Szövetség szakmai továbbképzésein.

Szabadidőmben igyekszem minél több időt tölteni családommal, gyermekeimmel, ezen kívül rendszeresen jógázom és fuvolázok. Pár kedves kollégámmal együtt pedig tervezzük, hogy közösen euritmiázunk, felelevenítve egykori tudásomat.

Nagy élményt jelentett számomra a tanári karral való színjátszás: 2011. júniusában adtuk elő Shakespeare Szentivánéji álom c. darabját, melyben Puck szerepét alakíthattam. Ha majd időm és családom lehetővé teszi, a jövőben szívesen foglalkoznék többet a színjátszással is.