Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

JELENTKEZÉS a 2021/22 tanév leendő első osztályába

A leendő első osztályunkba való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kérjük leadni az iskolánk bejáratánál belülről elhelyezett “JELENTKEZÉSI LAPOK 2021/2022. tanévre” feliratú dobozba 2021. február 12., péntek 12:00 óráig! 

  • Anamnézis (szülői kérdőív)
  • Adatlap (Kérjük a személyi igazolvány, és lakcímkártya adatai szerint kitölteni!) letölthető xls és pdfformátumban
    Fontos: a Tanulói oktatási azonosító számot szíveskedjenek mindenféleképpen feltüntetni! (az óvodától lehet elkérni)
  • Szülői jogi nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról 
  • Gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata
  • TAJ kártya másolata
  • Lakcímkártya másolata
  • Fél évnél nem régebbi (közepes méretű) fénykép: 1 db a gyermekről és 1 db a családról

A játékos felvételire és a szülőkkel való elbeszélgetésre terveink szerint március elejétől kerül sor, a pontos információkkal minden jelentkezőt személyesen értesítünk!