Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Író-olvasó találkozó

Figyelmetekbe ajánljuk a Regionális Gimnázium programját: május 6-án, pénteken 15.30-kor vendégük lesz Fahidi Éva holokauszt túlélő, A Dolgok Lelke című könyv írója. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt
az iskola aulájában rendezendő találkozásra, beszélgetésre.

Fahidi_Évaunnamed

„Ember vagyok, európai vagyok, magyar vagyok, zsidó vagyok, filozófus vagyok.

Identitásom legfontosabb összetevői külön-külön is elég okot szolgáltatnak arra, amiért annyi könyvet elolvastam a Soáról: történettudományi munkákat, szépirodalmi alkotásokat, visszaemlékezéseket egyaránt. De ehhez fogható könyvvel még nem találkoztam. Az értelmezhetetlenről, a felfoghatatlanról,
az egyediségében ábrázolhatatlanról, az irracionálisról úgyszólván lehetetlen írni.

Úgyszólván.

Ugyanis Fahidi Éva nem “kiábrázol”, nem elmesél, és nem beavat, hanem önmaga soha-nem-végződő történeteként teszi közzé azt, ami mindnyájunk alapelbeszélése, függetlenül attól, hogy éltünk-e akkor, avagy csak azután születtünk. Fahídi Évától a legtöbbet kaptam, amit egy író olvasójának képes adni: önnön énem előtti múltam felelevenítésével árnyaltabban és pontosabban ismertem meg önmagamat. Az írónő újra benépesítette a családomat, visszahozta halottaimat, azokat is, akik akkor, és azokat is, akik azok után mentek el, akiket ismertem és akiket nem, s tán még azokat is, akik még világra sem jöttek. Fahidi Éva
Soá-könyve családregény: emberek, európaiak és nem-európaiak, magyarok, németek, ausztrálok, zsidók és nem-zsidók közös családregénye.”

Gábor György