Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Ipari gyakorlat

Az ipari gyakorlat bepillantást enged a diákok számára az emberek nagy csoportjai által végzett olyan léptékű munkába, amelyet egyedülálló emberek soha nem tudnak elérni. Másrészről viszont megtapasztalják, hogy a koordináció segítségével az egyes emberek hogyan működnek közre az ilyen nagyléptékű eredmények elérésében, amelyek nélkül a mai emberek szinte nem tudnának létezni. Ugyanakkor láthatják az egyes emberek önmegvalósítási gondjaiból ébredő szociális problémákat. Ezeket a tényeket, valamint az ezen problémák megoldására irányuló kísérleteket egyszerre tapasztalják meg a diákok.

Szeretnénk, ha diákjaink a fentieknek megfelelően tudnának bekapcsolódni egy termelő vagy szolgáltató üzem munkafolyamataiba.

Lehetőleg ne egy munkarészletet végezzen a gyakorlat alatt, hanem többet is, hogy átláthassa az egészet, és kérdéseket tudjon megfogalmazni tapasztalatai alapján.

Legyen lehetőség bepillantást nyerni az üzem marketing tevékenységébe, munkaszervezésébe, anyagbeszerzésébe, gazdálkodási területeibe, természetesen addig a mértékig, hogy az ne sértsen üzleti titkot.

A következő tapasztalatokból tanulnak:

• ipari termelés,

• a foglalkoztatottak szociális helyzete,

• az egyoldalú munkavégzésből (por, zaj, hőmérséklet stb.) eredő megterhelés,

• bepillantás a nagyobb összefüggésekbe,

•  üzemvezetési és gazdálkodási kérdések,

• segítség a személyes orientálódásban.

Az ipari gyakorlat során a diákok az illetékes, őértük felelős munkahelyi vezető felügyelete alatt végzik munkájukat. A gyakorlat ideje alatt a diákok a munkahelyi munkaidő-beosztásnak megfelelően dolgoznak.