Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Horváth Györgyi • euritmia terapeuta

Horváth GyörgyiGyermekkoromban két hivatás jelent meg lelki szemeimben, színésznő vagy apáca szerettem volna lenni. Tíz évesen a színészet kapta a főszerepet, ami 17 évesen teljesedett ki igazán, a Tanulmány (a későbbi Arvisura) színház egyik alapító tagjaként.

A 10 éves mozgásszínházi munka során épült fel hivatásom törzse, és ebben az időszakban növekedtek azok az égi gyökérfonatok, melyek a szellemi világ tudatos megismerésében tápláltak.

E kereső időszakban ismerkedtem meg az Antropozófiával is, és ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy a „szent színház” színpada – melyet keresek – talán a tanári katedra lehet.

Innen már egyenes út vezetett a Waldorf pedagógia irányába, és számos mostani kollégámmal Witten-Annenbe, ahol megismerkedtem az euritmiával, és benne otthonra leltem. Ebben a mozgásművészetben, melyet a modern világ misztériumtáncának is nevezhetünk, ismét egymásra talált gyermekkorom két „álom hivatása”, immár egybefonódva, egymást táplálva.

Párhuzamosan végeztem el az osztálytanítói és euritmia tanulmányaimat, 1995-ben, 33 évesen kaptam meg diplomáimat.

Az ezt követő években, mint euritmista számos képzésen és iskolában tanítottam és rendszeresen léptem fel különböző projektekben. Az első pár évben többnyire Németországban és Svájcban, majd a 2001-ben elkészült „Csönd-Út-Mozdulat” című szólóelőadásommal érkeztem meg ismét Magyarországra.

2002-től tanítok a Gödöllői Waldorf Iskolában és a Magyar Euritmiaképzésen. Csodálatos eredmények és emlékek kötődnek ezekhez az évekhez. Közös fellépések a diákokkal idehaza és Németországban a nemzetközi euritmia fesztiválon; az euritmia érettségik, melyek nem csupán felemelő büszkeséggel töltöttek el, de egykori tanítványom személyében egy nagyszerű kollégával is megajándékoztak.

Kívánságok és kényszerítő körülmények érlelték sorsom következő lépcsőfokát. Ez a lépés ismét egy németországi képzésen keresztül valósult meg, Bonn mellett Alfterban, az Alanus-Hochschule diákjaként szereztem meg az állami BA Euritmia Diplomát, majd 2013-ban az Euritmia terapeuta Mesterdiplomát.

A színpadi „szárnyalás” átalakult „tanító” tudássá, és 50 évesen elkezdhetem mindezt a „gyógyító” minőségévé újraformálni.

Oktató, tanító tevékenységem intézményekben:

  • Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik e. V. (Németország)
  • Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst
  • Aus- und Weiterbildung für Sprachgestaltung (Dornach, Svájc)
  • Waldorf Pedagógiai Intézet (Solymár)
  • Euritmia Akadémia (Budapest)
  • Rákosmenti Waldorf Iskola
  • Fóti Szabad Waldorf Iskola
  • Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola