Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Helyi sajátosságaink

Helyi sajátosságaink, kiemelt feladataink az Országos Waldorf Óvodapedagógiai Program alapján

Az Országos Waldorf Óvodapedagógiai programból mi kiemelt feladatnak tekintjük több éve a szabadban, szabadon végzett játéktevékenységet. Mindezt azért választottuk, mert azt tapasztaltuk, hogy egyre kevesebb lehetőségük van ma a gyerekeknek a nagymozgások önfeledt gyakorlására. Már évek óta rendszeres, hosszú sétákra, kirándulásokra visszük a gyerekeket, hogy legyen lehetőségük a gyaloglásra, s a szabad játék és mozgás lehetőségére. Ezt folytatni szeretnénk. Ezen kívül hangsúlyosnak tartjuk a megfelelő hosszúságú szabad játék biztosítását, és az érzékek ápolását.

További kiemelt feladat az átlátható, érthető világ megteremtése, fenntartása a kisgyerekek számára. Óvodánkban törekszünk minél több kézi háztartási munkát és kézműves tevékenységet végezni, mint például kézi őrlés, pelyhesítés, lekvár főzés, fa fűrészelés, hasogatás, szüret és szőlőpréselés, kukoricatörés és morzsolás, darálás stb. Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert nemcsak a világban találkozhattunk a teljes gépesítésre törekvéssel, – ami egyáltalán nem érthető egy óvodás kisgyerek számára -, hanem észleltük, hogy mindez az óvodai életbe is be-beszivárgott. Ezt felismerve, tudatosan törekszünk arra, hogy a gyerekek számára érthető, átlátható cselekvés-sorozatokat biztosítsunk, amelyek utánzásra, játékukba való beépítésre is alkalmasak. Ez a feladat azonban állandó figyelmet, akarati erőt kíván tőlünk a mindennapokban. Mindezt erősítve alkalmanként mesterembereket is bevonunk az óvodai életbe.

A 2011-2012-es tanév legfontosabb nevelési feladata volt számunkra felismerni és kielégíteni a kisgyermek valódi szükségletét! Minden nevelési területen tartózkodni szeretnénk a megszokásoktól, a rutintól!

Fontos feladatnak tekintjük a szülőkkel történő egyéni (fogadóórák) és közös munkát.  A 2012-13 nevelési év végén megalakult a Pedagógiai és Önismereti Műhely. Fontos továbbá a közös visszatekintés és a valódi közösség építése.

Kiemelt pedagógiai feladat még a konferenciamunka hatékonyságának folyamatos erősítése, különösen a stúdium-munka területén. Teret, lehetőséget és támogatást szeretnénk adni a szülői önszerveződő csoportoknak, a már meglévőknek, és a még rejtetteknek is.

2011-2012-es tanévben a nevelő testület egy része részt vett az Utak a Minőséghez továbbképzésen. Célunk, hogy a jövőben elmélyítsük és alkalmazzuk a mindennapokban tudásunkat ezen a területen.