Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Global Issues – Local Solutions
Magonc Alapítvány

A Magonc Alapítvány Európai Uniós támogatással nemzetközi tábort szervezett 14-18 éves fiataloknak 2014. őszén.

A tábor Gödöllőn és környékén, 2014. szeptember 22. és október 1. között valósult meg, fő témái pedig a globális környezeti kérdések, illetve az ezekre adható helyi válaszok és megoldási lehetőségek voltak.

A tíz napos nemzetközi táborban három ország – Magyarország, Olaszország, Románia – fiataljai vettek részt, összesen 30 fővel. Az angol munkanyelvű tábor alapja az informális tanítás és az élménypedagógia voltak. A táborban alkalmazott gyakorlatok arra ösztönözték a résztvevőket, hogy maguk ismerjék fel a problémákat és a lehetséges megoldási utakat, majd ezekben aktív szerepet is tudjanak vállalni.

A táborról a magyar résztvevők fényképes beszámolót tartanak a Gödöllői Waldorf Iskolában 2014 december 15.-én hétfőn, este hat órától! A rendezvényre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Házi süteményeket és finomságokat szívesen fogadunk! :)

Cím:
Gödöllői Waldorf Iskola, Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. D épület

magonc_tábor