Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Freunde alap

Kedves Közösségünk!

Waldorf-szülőként mindannyian folyamatos útkeresésben vagyunk, igyekszünk a megszokott formákat újragondolni, a közösségben töltött évek alatt sokat változik szemléletmódunk, hozzáállásunk. Vannak olyan dolgok, amiken könnyebben változtatunk, ahol egyszerűbb megérteni és megélni, hogy miért is jobb a gyerekeinknek, a közösségnek és önmagunknak is, ha a megszokott viselkedésmintáinkból ki tudunk lépni. Vannak azonban olyan területei az életünknek, ahol sokkal nehezebb újragondolni azt, amit magunkkal hoztunk, amiben felnőttünk és amit a társadalmi normának tartunk. Az egyik ilyen nehezebben változtatható és lassabban változó dolog a pénzügyi kérdésekhez való hozzáállásunk.

Sok mindenről hasonlóan, ugyanakkor sok mindenről másképp gondolkodunk. Beszélgetünk, formálódunk, fejlődünk a közösen töltött évek alatt, igyekszünk megismerni és elfogadni egymást, sokat adunk és sokat is kapunk egymástól, a közösségtől. Örülünk a hasonlóságoknak értékekben, célokban, eszközökben és módszerekben, és próbáljuk megérteni a másságokat, a különbözőségeket, amik bizony pénzügyi területen is elég jelentősek. Meglehetősen eltérő pénzügyi lehetőségekkel és szemléletmóddal vagyunk jelen mindannyian, így érthetően másként gondolkodunk arról is, hogy a pénz mit képvisel, és milyen értéket teremthet. És ami eléggé szembeötlő a mindennapokban is, hogy kinek sokkal több, kinek sokkal kevesebb van belőle. Van köztünk, aki könnyebben ad a közösbe, a közös értékek megteremtéséhez a munka és idő mellett pénzt is, és van, aki nehezebben. Ebben is folyamatosan alakulunk, formálódunk együtt, egymás mellett.

A SZITÁR közel 10 évvel ezelőtti bevezetését nagyon sok előkészítő munka előzte meg. Egy pénzügyileg nagyon nehéz időszakban született, és akkor úgy tűnt, hogy ez a legjobb megoldás egy pénzügyi szolidaritáson alapuló rendszer kialakítására. Eleinte sok-sok felemelő és megható pillanatot, példamutató hozzáállást és közösségformáló hatást élhettünk meg. Az évek során azonban azt tapasztaltuk, hogy halványul a szolidaritás, a közös összefogás azért, hogy elő tudjuk teremteni az iskola működtetéséhez és fenntartásához szükséges összegeket.

A belső Freunde Alapot 4 évvel ezelőtt hoztuk létre a tavaly elballagott 8. osztály Freunde-keresztszülőjének, a német Biogarten nagyvonalú támogatásának köszönhetően. Ez alatt a 4 év alatt azt tapasztaltuk, hogy az osztályokban a vállalások egyre kevésbé úgy működnek, hogy ki-ki a saját pénzügyi lehetőségeihez mérten igyekszik hasonló erőfeszítésekkel hozzájárulni a közöshöz, hanem egyre inkább az „elvárt összeg” vállalása a cél minden családnál, kisebb-nagyobb egyéni eltérésekkel. Több olyan osztályvállalás is volt az elmúlt évek során, ahol mindenki egységesen ugyanannyit vállalt. Közben viszont egyre többen fordulnak hozzánk segítségért, nyíltan kimondva, hogy az osztályukban „nem mertek kevesebbet vállalni”. Azt gondoljuk, hogy rendszerszintű megújulásra lesz szükség hamarosan a pénzügyi szolidaritás kérdésében.

Addig is azonban, amíg a pénzügyi befizetési rendszerre alaposabban rátekintünk, megoldást kell keresnünk arra, hogy nagyon sok család ebben az évben is „túlvállalta” magát, és a belső Freunde Alaphoz fordulnak támogatásért. A most befejeződő tanévben összesen 31 – óvodánkba és iskolánkba járó – gyermek után fizetendő hozzájáruláshoz tudtunk az alapból támogatást adni havi rendszerességgel, és az előzetes felmérések alapján most is legalább ekkora lenne az igény.

A Biogarten azonban csak idén márciusig tudta vállalni a támogatást, mivel anyagi erőit másra kell összpontosítania. Így támogatásuk megszűnésével jelentősen lecsökkent az alap mértéke, amit eddig kizárólag a Freunde segítségével érkező külföldi keresztszülői támogatásokból tartottunk fent. Ezért gondoltunk arra, hogy most saját közösségünkben is támogatókat keresünk a belső Freunde Alap keretének megnöveléséhez annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a hozzánk forduló családoknak.

Arra kérünk Benneteket, gondoljátok át, a vállalási estek után maradt-e még szabad pénzügyi lehetőségetek arra, hogy akár egyszeri, akár havi rendszerességű adományokkal segítsetek azoknak a családoknak, akik hatalmas erőfeszítésekkel is csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják előteremteni a havi hozzájárulásokat. Minden pici is számít, tehát ha valaki egyszeri néhány ezer Ft-ot, vagy rendszeresen mondjuk havi 1000 Ft pluszt tudna felajánlani a Freunde Alapba, annak is valaki nagyon örülne.

Ha tudnátok akár egyszeri adománnyal, akár havi rendszerességű támogatással segíteni a Freunde Alap működését, akkor azt jelezzétek nekünk:

Fábián Zsuzsa – zsuzsafab@gmail.com

Kecskés Judit – kecskesj@waldorfgodollo.hu

Az utalásokat az egyesület már ismert számlaszámára gyűjtjük:

Magnet Bank 16200106-11570466

Közlemény: támogatás 1000

Ebben az évben is több megható példát láttunk arra, hogy családok egymást támogatják. Van olyan család, aki már elballagott az iskolából, de egy év támogatás után még a következő évre is vállalták egy másik, nehéz helyzetbe került család egyik gyermeke után a teljes havi hozzájárulás befizetését. A fejlesztési alap befizetéseinél idén már nem is volt szükség arra, hogy a Freunde Alaphoz nyúljunk, mert minden segítségkérő család támogatóra talált a felajánlásokból.

Bízunk benne, hogy tovább tudunk alakítani, formálni a pénzügyekhez való hozzáállásunkon, és az eddigiekhez hasonlóan ezután is meg tudjuk oldani, hogy a pénzügyi terheket közös erővel viseljük – mindenki a saját lehetőségeihez, erőfeszítéshez mérten hasonló arányban, hogy pénzügyi okokból senkinek ne kelljen elmennie az iskolából!

A Freunde csoport: Fábián Zsuzsa, Kecskés Judit, Tóth Piroska