Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Fonó-biográfia tábor

HÍVOGATÓ

Ariadné Biográfiai Műhelye
Csillaghegy: július 6-10.
Jelentkezési határidő: június 25.

művészi-archaikus tevékenység-alapú
önismeret, fejlődés,
rekreáció

Eredetileg waldorf tanárok számára hirdettük meg a táborunkat, de olyan mérvű a “külsős” érdeklődés is, hogy megnyitjuk a kapukat bárki érdeklődő előtt, aki hívást érez.
Előfeltétel: Antropozófiai előképzettség nem, nyitottság rá igen

M. Horváth Adrienn és Rédey Szilvia

A Fonás
Ha csak a textiles munka “szakmai” részét nézzük, és szeretnétek öt napon át gyapjút tisztítani és kártolni, fonni tanulni gyalogorsón, kipróbálni a rokkán fonást, színeket keverni kártológépen vagy színkeverő táblán, már itt a helyetek. Szebbnél szebb alapanyagok, nyers és színes gyapjú, gyapot, selyem, alpaka, kender, len várják, hogy fonallá alakuljanak a munkánk nyomán.
De ennél többet gondoltunk ki, még nagyobbat álmodtunk meg közösen.

…és mi a biográfia?
Az emberi élet egyik legfontosabb alapcélja az önfejlődés. A mai ember fejlődése a megismerésen keresztül történik.
A biográfiai munka Rudolf Steiner által kidolgozott antropozófiai emberképen alapuló önismereti út, melyet Lievegoed és Burkhard bontakoztattak ki.
Az életút törvényszerűségeiben látni életünk eseményeit–legyen az krízis, trauma, örömforrás, bármi–segít felfedni jelentőségüket, értelmüket, azt, hogy milyen tanulságokat, erőforrásokat vihetünk tovább belőlük. Rálátva ismétlődésekre, mintázatokra kialakul bennünk az érzék, hogy mélyebb összefüggésekre leljünk. A tudatos felelősségvállalás útján szert tehetünk elfogadásra és a változtatás képességére, mindezt saját döntés alapján.
Az Életútismeret elsősorban azt jelenti: erőforrást kovácsolok a múltból, edződöm a jelen gyakorlóterepén, fokozatosan növelem a szabadságfokom.

Amikor egymásra találtunk, egymásra talált a szövés-fonás tevékenységében tükröződő életút-ismeret rejtélye, lehetősége. Mert miközben fonjuk a fonalat, a biográfia segítségével rátekintünk arra is, hogyan mutatkoznak meg jelenünk vagy akár a karmikus láncolatba fonódott életünk eseményei a gyapjúfeldolgozás folyamata tükrében. Ahogy a waldorf iskolában a gyerekek, úgy fogunk mi most az művészi-akarati tevékenységünk közben tapasztalatot szerezni önmagunkról.

Most hát közös felfedezésre hívunk benneteket. Ahogy a sorsistennők (Moirák, Párkák, Nornák) fonják, gombolyítják, elvágják az élet fonalát, úgy tekinthetünk rá sorsfolyamatainkra; születés, élet, halál kérdéseire… a világban odakint, s a lélek mélyén idebent.

Jelentkezés, további leírás és praktikus információkat a MELLÉKLETBEN találtok.

Tematika-ízelítő:

1. nap
Fonás
gyapjútisztítás: tisztát a tisztátalantól, káoszból rend; elemi szál, készen kapott fizikalitás; kozmikus felhő; nyújtás és sodrás, lefűződés, végtelenbe nyúló spirál;
Biográfiai vonatkozás
tanulási folyamat kezdete; saját fényünk és sötétünk felismerése, megismerése, megszelidítése; hozott és kapott jellegzetességeink; sorsvonal partitúra, sorsesemények és értelmezéseik; a kapás-adás egyensúlya; az áldozat mint a fejlődés alapja

2. nap
Fonás
anyagminőségek vegyítése, lénytag-minőségek: pamut, len, gyapjú, selyem; maradékfelhasználás, kétágú spirál, tézis, antitézis – szintézis, DNS-lánc; orsó: világtengely, kozmikus perdület
Biográfia
temperamentumokkal való kapcsolataink, ezek érzékelése önmagamban, másokban;
igazgyönygyök, értékteremtés az életünkben; 1+1 több, mint 2, a közösségi teremtés és az individuum; szintézis pillanatok az életünkben

3. nap
Fonás
festés, színkeverés -színkör és az évkör; festés fonás előtt és után; színes vonalak játéka, cérnázás, komplementerek találkozása
Biográfia
ok-okozat-következmény összefüggései, az ok a jövőben van; hologramm életút szemlélet; rejtett és tudatosított erőforrásaink, megfejlődni valóink; kapcsolataink, jelentős találkozásaink

4. nap
Fonás
festett gyapjú fonása; cérnázás; rokkázás; rokka működési elve, rokkatörténelem, ember és gép, Leonardo
Biográfia
ritmusok, tér és idő; a fizikai, éteri és asztrális uralása, teremtő és romboló folyamatok az életúton, a tanulás-tanítás útja; a gépekkel való kapcsolatunk az év során;

5. nap
Fonás
a rokkázás összahangolt mozdulatsorának gyakorlása, cérnázás rokkán, harmónia;
Biográfia
fej-tanulás, szív-tanulás; fej-szív összehangolása akarati mozdulattá formálva; ki fonja a fonalat bennem — kapcsolat az Énnel