Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Földmérés gyakorlat

A földmérés epocha célja  a waldorf kerettanterv alapján: „A diákoknak a gyakorlat kapcsán meg kell tapasztalniuk, hogy a matematika nemcsak az összefüggések megértéséről szól, hanem arról is, hogyan tud valaki pontos számításokat végezni, és azt megbízhatóan ellenőrizni. A hozzátartozó matematikai tartalom a logaritmusszámítás, a szinusz- és koszinusztétel, valamint az ezeken alapuló számítási eljárások. A gyakorlat felöleli a térképkészítés alapvető lépéseit a földméréstől egészen a térkép megrajzolásáig. A diákok benyomást szerezhetnek arról, hogyan hozzák létre a mindennapos használati tárgyat, vagyis a térképet, és megismerik az építési munkákhoz szükséges tervezés alapját képező földmérés jelentőségét.”

Ezt az iskolánkban két hetes időszakot 1 hetes terepi munkaként és 1 hetes iskolai munkaként végzik a diákok. Az első héten megismerkednek az eszközökkel, elméleti háttérrel, csoportmunka rejtelmeivel (4-8 fős csoportok), valamint demokratikus, közös döntéssel meghatározzuk a mérések rendjét, időbeosztását. Ezután még az első héten megmérjük a szükséges adatokat, valamit a diákok adatokat gyűjtenek a későbbi portfóliójukhoz: növénytani, földtani, biológiai megfigyeléséket végeznek, erről naplót, fotókat is készítenek.

 

A második hét elsősorban az adatok feldolgozásából és szükséges térképek elkészítéséből áll. Ezt az iskolában végzik a diákok részben egyéni, részben csoportos munka keretében. Az egyéni térképet mindenki egy kisebb területről készíti el, de a csoport készít egy közös mestermunkát is, mely általában tényleg igazi műalkotás!

A térkép elkészítése számos matematikai- logikai készséget igényel, ennek fejlesztése a gyakorlat egyik legfőbb célja.

Ezen kívül portfóliót is készítenek (egyéni vagy csoportmunkában) mely leírja az egyéb kutatásaik eredményeit, érzéseiket, benyomásaikat a munkával kapcsolatban. E visszajelzéseket a mentortanárok és a diákok közösen értékelik, vonják le a szükséges konzekvenciákat.

Összességében elmondható, hogy a földmérés epocha nem csak a diákok földmérésében való jártasságát eredményezi, hanem számos egyéb készségek elsajátításához vezethet:

• Demokratikus együttműködés, csoportmunka elsajátítása

• Egyéni kutatás, csoporton belüli munkamegosztás megszervezése

• Gondosság, pontosság, absztrakciós készség fejlődik

• Egy tájegység természeti- és humán értékeinek, hagyományainak megismerése

• Önreflexió, saját munka értékelése

• Nem utolsó sorban egy jól sikerült kirándulás a természetben, jó levegőn