Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

„Föld és a Gyermek”
Konferencia és műhelymunka

Kedves Óvodapedagógusok, Tanárok, Gazdák, Kézművesek, Mesterek, Szülők, Érdeklők, Barátaink!

A Farm-alapú Nevelésért Egyesület meghívja

az 5. alkalommal megrendezésre kerülő

„Föld és a Gyermek”

című szakmai konferenciára és műhelymunkára,

melynek vendége:

DR. PETER GUTTENHÖFER

A konferencia témája:

A gyermekkor megmentése

– Milyen iskolára van szüksége korunk gyermekeinek? –

 

“Újra kell gondolni az “iskolát”!

Az iskola – ahol a gyermekek úgy élhetnek, játszhatnak, dolgozhatnak, hogy a  velük született képzelőerejük teremtő fantáziává válhat; ahol nyomás és félelem nélkül élhetnek úgy, hogy a tanulásban örömüket lelik és egészségessé válnak.”(Peter Guttenhöfer)

Az előadó a filozófia doktora, bölcsészként végzett történelem, művészettörténelem szakterületen. 40 éves Waldorf tanári tapasztalattal rendelkezik felső tagozaton (német-, történelem-, művészettörténet tanár a Kasseli Szabad Waldorf Iskolában), 30 éve tanít a Waldorf tanárképzésben Németországban és világszerte. A Szabad Német Waldorf Iskolák Szövetsége (Bund der Freien Waldorfschulen) pedagógiai kutatócsoportjának tagja, sok éve nemzetközileg aktív a tevékenységen, cselekvésen keresztüli tanulás pedagógiáját megvalósító (Handlungspädagogische) Waldorf iskolák életre hívásában. Könyvek és folyóiratok szerzője. Hat gyermek édesapja.

Mit tehetünk a gyermekkor megőrzéséért? Mire van szüksége a gyermekeknek? Milyen emberekre van szüksége a jövőben a Földnek? Milyen képességekre lesz szükség 30 év múlva?   Hogyan őrizhetjük meg a Föld megújító, teremtő erejét? Mit jelent az “Iskola” ma? Hol tart a Waldorf iskola? Milyen utak lehetségesek?

Többek között ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat Peter Guttenhöfer közreműködésével.

A konferencia helye és ideje:

Pesthidegkúti Waldorf Iskola, 2019. március 1-2. (péntek este – szombat egész nap)

Anyagi és emberi erőforrások:

Föld és Gyermek konferenciát azzal a céllal hívtuk életre, hogy találkozási teret teremtsünk az érintett szakterületek képviselői és az érdeklődők számára az ismerkedésre, tapasztalatcserére, az együttműködés, közös gondolkodás elindítására, ötletek, megoldási módok közvetítésére, a kapcsolatépítésre.
A konferenciák megvalósulását eddig a házigazda partner iskolák támogatása és az Egyesületünk munkatársainak önkéntes munkája tette lehetővé.

Szeretnénk, ha az idei konferencia is a közös hordozással valósulna meg, ezért a program költségeihez szükséges anyagi feltételek  biztosításához (ami elsősorban a meghívott előadó költségeit jelenti) egy új finanszírozási formával próbálkozunk,  közösségi finanszírozás keretében gyűjtünk támogatást.

Regisztráció:

Az adományozás egyben a konferenciára történő regisztrációt is jelenti.

Ezért kérjük, hogy részvétele esetén mindenképp adja meg az elérhetőségeit az adományozás során! 

Az adományozás/regisztráció módja:

Az adományokat az adjukossze.hu felületén fogjuk gyűjteni, a konferencia adomány gyűjtő linkjét pár napon belül közzétesszük a honlapunkon, a Facebook oldalunkon és e-mailben is elküldjük.

A rendezvényen tolmácsolást biztosítunk.

A közös munkára minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel:

a Farm Alapú Nevelésért Egyesület munkatársi köre