Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Festésterápiás szeminárium

Az Ember a 12 szín tükrében

– szeminárium Ujváry Éva Collot festésterapeuta és dr Kiss Éva Zsuzsanna antropozófus orvos vezetésével – 

 Budapest, Szabad Gondolatok Háza, Bláthy Ottó u. 41.

Időpontok: január 26., február 23., március 30., április 27., május 18., június 8.

szombatonként 9.30-16.00 óráig

Program: Ebben a félévben a fény előtti színekkel foglalkozunk: a magentától a sárgászöldig. Az óindiai kultúrkorszaktól Krétáig kísérjük az emberiség önmagára ébredésének útját. A gyermekfejlődés szakaszainak tekintetében a csecsemőkortól a 11 éves korig tapasztalhatjuk beleélő módon a korra jellemző sajátosságokat. A gyakorlatokhoz minden alkalommal orvosi előadás kapcsolódik, amely rávilágít az aktuális színkvalitás és a test fiziológiai működése közötti összefüggésekre egészségben és betegségben egyaránt. Panoráma képben jelenik meg az életkorok testi-lelki-szellemi igénye, és ennek kielégítését célzó helyes pedagógia.

A szemináriumon Liane Collot d’ Herbois színtanával dolgozunk, aki tovább fejlesztette, kitágította Goethe színtanát. Liane Collot d’Herbois kapcsolódva Rudolf Steiner szellemtudományos munkájához, képes volt pontosan leírni a színek természetét, mozgásminőségét a Fény és a Sötétség kreatív erői között, és azt kapcsolatba hozni a hármas tagozódású emberrel. A dr. Ita Wegmannal együtt töltött évek pedig abban segítették, hogy létrejöjjön a Fény-Szín-Sötétség orvosi festésterápia.

A Fény és Sötétség/Hő/Szubsztancia két kreatív teremtő erő. (R. Steiner Dornach,1920. december 5.) A Fény és a Sötétség/anyag nem látható, de a találkozásukban megnyilvánuló színek viszont igen, ahogyan egy bizonyos rendben, a fényhez viszonyítva a fény előtt és a fény mögött megjelennek. Sajátos mozgásminőséggel rendelkeznek a Világ-Rendnek megfelelően. Belépve a szín terébe saját belső tapasztaláshoz, megélésekhez juthatunk e Rend vonatkozásában:

  • Az egyes színek mozgásminősége a térben.
  • Az egyes színek minősége és kapcsolata a kultúrkorszakok tudatosságszintjéhez
  • Az egyes színek minősége és kapcsolata az individuális ember tudatosság-fejlődéséhez. Tapasztalat útján mélyíthetjük megértésünket a gyermekfejlődés és a felnőtt én-fejlődés, lelki fejlődés szakaszainak tekintetében
  • A Világ-Rend az emberben, mint ‘mikrokozmoszban’ is tükröződik az ideg-érzékszervek működésében, az emésztő rendszer működésében, a ritmikus rendszerben. Szellemi szinten, mint gondolkodás-érzés-akarat.
  • Bár nem terápia zajlik, lehetőség van felismerésekre, rátekintésre önmagunkra, a személyes figyelem megtapasztalására, amely segít a továbblépésben a tudatosodásban, a szellemi, lelki, fizikai egészség teljessége felé vezető úton.