Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Fény és Sötétség Szeminárium

A Fény és a Sötétség Misztériuma

A kettős és hármas tagozódású ember

Szeminárium Joost Groot vezetésével

2019. január 18-19., és március 22-23.

Szabad Gondolatok Háza, Budapest, Bláthy Ottó u. 41.

Az ember Fényből, Színből és Szubsztanciából/ Sötétségből áll, mit jelent ez?
Nagy ívű rátekintés vár ránk, ami számos területen mélyítheti, tágíthatja ismereteinket.
Milyen lényiségek kiáradásának köszönhető a teremtés folyamata makrokozmikus és mikrokozmikus szinten?
A fény, szín és anyag (sötétség) világban meglévő hármasságának sokrétű vonatkozása van az ember kétszeres hármas-tagozódásával.
Ez mind a lelki, mind a funkcionális-dinamikus testi szintet érinti. E területek lényegi rokonságán épül fel a pontos, célratörő festésterápia, az orvosok számára pedig a témával való foglalkozás lehetővé teszi az Ember mivoltának és az egészség betegség kérdésének tágabb, az imagináció felé vivő képszerű megismerését.

Program:

2019. január 18-19., péntek 16.00-19.30, szombat 9.30-13.00

2019. március 22-23., péntek 16.00-19.30, szombat 9.30-17.00

A januári alkalommal előadások lesznek ahol az alábbi témákkal foglalkozunk:

Összefoglaló a Fény és Szubsztancia/Anyag/ láthatatlanságának helyzetéről. Erről részletesen az előző előadásokban volt szó. Kikutatjuk a Fény (belső) megtapasztalásának lehetőségét a Fény (külső) színteremtő munkája helyett. Ezzel behúzódunk a gondolkodás jelenségébe, benne a gondolatokhoz és fogalmakhoz való kapcsolatába. Kibontjuk a kettős tagozódású emberképet, amint két ellenkező irányultságú fejet hordoz: az egyik személyes, a másik kozmikus természetű. Követjük a fényt a színnel való összefüggésében az első, második és harmadik dimenzióig.

A márciusi alkalommal tovább mélyítjük ismereteinket, majd gyakorlati munka következik.

A két alkalom összekapcsolódik, de külön is látogatható.

Joost Groot 1955-ben született Amszterdamban. Tudományfilozófiát és ismeretelméletet tanult Utrechtben,Waldorf tanárképzőt végzett Hollandiában. Művészetterápiát Angliában, festésterápiát Hágában tanult. Magán művészeti iskolát vezetett Zürichben, majd állami kórházban dolgozott és közreműködött a Paracelsus Kórház .létrehozásában,ahol máig is dolgozik, mint Fény-Szín-Sötétség orvosi festésterapeuta Liane Collot d’Herbois módszere alapján. 2018-ban jelent meg első könyve német nyelven: Fenomenológiai vizsgálódások a színek érzékelhető és másként érzékelhető természetéről, másból nem levezethetőségükről, és eredetük irányáról” Ismeretelméleti megfontolások a fényről, anyagról és színről (2018) Cuvillier Kiadó, Göttingen, Németország/.

Jelentkezés, információ: E-mail: eva.ujvary29@gmail.com, Tel: 06 20 5757049

A nagy érdeklődés miatt ajánljuk a mielőbbi jelentkezést!

Részvételi díj a januári és a márciusi alkalomra dec 21-ig történő utalással: 30 000Ft. Januári alkalom:15 000Ft. Márciusi alkalom:19000Ft. Jelentkezést a beérkezés sorrendjében fogadunk el a részvételi díj átutalásával a következő bankszámlaszámra: Budapest Bank,10103836 -26708400-01003005-A közleményben a név és a lakcím szerepeljen.

Résztvevői visszajelzések a Szabad Gondolatok Házában tartott júniusi szemináriumról:

„Az antropozófus orvoslásban az ember strukturális és funkcionális hármassága (fej- idegrendszer, mellkas-ritmikus rendszer, anyagcsere, szaporodási és mozgás rendszer) egy fontos alapeszme, amit az orvos a patológiai kép, majd a diagnózis és a terápia felállításában alkalmaz. Ennek az alapeszmének a több szempontú megközelítése, megértése és átélése az orvosnak lehetőséget ad, hogy tudását és gyógyító akaratát mindinkább elmélyítse, kiterjessze. Joost Groot már 2. alkalommal tartott tanfolyamot, amin részt vehettem és megtapasztalhattam a fény-szín-sötétség hármasságában szemlélni az embert (…) A fény-szín-sötétség orvosi festésterápia alkalmazását a gyakorlatban is megtapasztalhattuk: két páciens szénrajzának elemzésével, pl. hogyan gondolkozik a vizsgált egyén, hogyan jelenik meg a fény a rajzán, illetve milyen az akarati oldal, amit a szénrajzon a sötétség minősége árul el nekünk. Végül saját magunk is beleélhettük magunkat a fény- sötétség találkozásába szénrajzunk elkészítésével. Nagy élmény volt a másfél napos szeminárium, várom a folytatást.”

„Ahogy a szénkrétával a fehér lapra dolgozott egyenletes sötétség melege betöltötte a lelkemet, egyszer csak elindult egy érdeklődés impulzus bennem – és akkor ebben a mozdulatban megláttam, ahogy az összpontosított gondolkodás ereje visz tovább behatolni a megnyilvánult és megnyilvánulatlan közötti különbség felfogásába. …. Szinte elképesztő volt megérteni, hova jutott mára a Goethei természet megfigyelés Rudolf Steiner – Székely György – Liane Collot d’Herbois nyomán Joost Groot bemutatásában.”

„Alapvetően új gondolatok és gondos kísérés a felfedezések útján. Közel 15 éve járok antropozófiai szemléletű kurzusokra, de ez most alapvetően más volt. Joost egy teljesen új világot mutatott be számunkra. Szinte minden percben meg kellett haladnom saját gondolkodásom határait…”