Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Felvételi elbeszélgetések 
– leendő 1. osztály

A 2015/2016. tanévben leendő 1. osztályosok felvételi elbeszélgetésére kéthetes intervallumban kerül sor

2015. március 9-13-ig és március 16-20-ig

.
Időpont kérhető Erdeiné Bálint Krisztina iskolatitkárnál (06 20 339 8587)

hétfőtől péntekig 8:30 és 15:00 óra között

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2015. március 5., csütörtök

.
A felvételi elbeszélgetés előtt kérjük az alábbi dokumentumokat személyesen juttassák el az iskola titkárságára (az adatlapra eredeti szülői aláírás szükséges):

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS RENDSZERE:

A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a fotót, és az igénylést alá kell írni. Vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy ha van, személyi  igazolványát), továbbá lakcímkártyáját. Itt megtörténik az adategyeztetés.

Az igénylés során az Okmányirodán kapott NEK azonosítószámmal ellátott adatlapot kell behozni az iskolába. Az iskolában az adatlap leadásával egy időben be kell fizetni a diákigazolvány igénylésének díját 1.400 Ft-ot. Ez után az iskola megrendeli a diákigazolványt.

A tanuló a lakcímére kapja a legyártott igazolványt (postai úton).

A jelentkezéssel kapcsolatban további információ itt olvasható.