Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Felvételi elbeszélgetés

A 2014/2015. tanévben leendő 1. osztályosok felvételi elbeszélgetésére

2014. március 10-14-ig és március 17-21-ig,

kéthetes intervallumban kerül sor. Időpont kérhető Erdeiné Bálint Krisztina iskolatitkárnál (06 20 339 8587) hétfőtől péntekig 8:30 és 15:00 óra között.

A felvételi elbeszélgetés előtt kérjük az alábbi dokumentumokat személyesen juttassák el az iskola titkárságára (az adatlapra eredeti szülői aláírás szükséges):

  • ADATLAP (2014/2015. tanévre)
  • Szülői kérdőív (anamnézis)
  • Személyi igazolvány másolata
  • Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha nincs még személyi igazolvány)
  • TAJ kártya másolata
  • Lakcímkártya másolata
  • Óvodai szakvélemény az iskolaérettségről (az óvoda állítja ki, formanyomtatvány)
  • Közepes méretű színes fénykép a gyermekről
  • Diákigazolvány igényléshez NEK azonosítóval ellátott adatlap + 1.400 Ft.

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS RENDSZERE:

A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a fotót, és az igénylést alá kell írni. Vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy ha van, személyi  igazolványát), továbbá lakcímkártyáját. Itt megtörténik az adategyeztetés.

Az igénylés során az Okmányirodán kapott NEK azonosítószámmal ellátott adatlapot kell behozni az iskolába. Az iskolában az adatlap leadásával egy időben be kell fizetni a diákigazolvány igénylésének díját 1.400 Ft-ot. Ez után az iskola megrendeli a diákigazolványt.

A tanuló a lakcímére kapja a legyártott igazolványt (postai úton).

Adatlap a 2014-2015. tanévre (xls)

Szülői kérdőív (pdf)

Általános Tájékoztattó (pdf)

A jelentkezéssel kapcsolatban további információ itt olvasható (link).