Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

FELVÉTELI
a leendő első osztályba

Évnyitó - 2009 - Balog Lehel és Szőke Boróka

 

Kedves Leendő Szülők!

Az első osztályba készülő családok számára a felvételi elbeszélgetés időpontja az alábbiak szerint alakul:

2013. március 11–13. (hétfő-szerda),
2013. március 18–20. és 22. (hétfő-szerda és péntek),
2013. március 25. (hétfő).

Időpont egyeztetés:
• napközben (reggel fél 9 és délután fél 4 között)
az Iskolatitkárságon: +36 20 339 8587,
• este (délután 6 és este 8 között)
Kovács Klaudiánál: +36-20-58-17-127.

Az elbeszélgetésre a gyermek mellett természetesen a szülők megjelenésére is számítunk. Bővebb információ ezzel kapcsolatban az Általános Tájékoztatóban olvasható.

A kitűzött napok iskolánk fejlesztőpedagógusával – Patakyné Forgács Erzsébet -, a tanárkollégákkal és a már idejáró szülőtársakkal történt egyeztetés alapján kerültek meghatározásra, hiszen fontos, hogy az elbeszélgetés napján mindannyian jelen legyünk. Szeretném kérni, hogy ha valamilyen előre látható ok miatt (elhúzódó betegség, utazás) feltételezhetően egyik nap sem alkalmas az adott családnak, akkor mielőbb vegyük fel egymással a kapcsolatot, hogy mindkét fél számára megfelelő megoldást találjunk.

Végezetül pedig szeretném még egyszer a figyelmetekbe ajánlani, hogy mely dokumentumokat szükséges magatokkal hozni (vagy még jobb lenne előre megküldeni):

 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata (külföldi vagy kettős állampolgárság esetén útlevél,
  tartózkodási engedély)
 2. a gyermek TAJ-kártyája
 3. a gyermek lakcímkártyája
 4. a gyermek személyi igazolványa
 5. a gyermek iskolaérettségéről kiállított óvodai igazolás
 6. 1 db normál, egész alakos, pár hónapnál nem régebbi fotó a gyermekről
 7. kitöltött Szülői-kérdőív
 8. kitöltött Adatlapok a 2013-2014 tanevre
 9. 1 db igazolványkép

Üdvözlettel:

Kovács Klaudia
leendő elsős osztálytanító