Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Felhívás a magyarországi Waldorf-mozgalom biográfiájának feldolgozására

Kedves Barátaink, kedves Szülők, Pedagógusok, Munkatársak!

A Waldorf-pedagógia 100 éves évfordulójához közeledünk és a magyarországi Waldorf-mozgalom pedig a 28-dik életévébe lépett. Mindkét évforduló igen fontos egy-egy impulzus életútjának viszonylatában. A 28. évet az emberi életút nullpontjaként is szoktuk emlegetni, amikor az addigi segítő erők eltávolodnak és onnantól az Énnek saját magának kell megállnia a helyét, szembenéznie a kihívásokkal. A 100. évről pedig azt olvashatjuk Steinernél, hogy amelyik impulzust 100 év elteltével nem újítják meg, az elerőtlenedik és elhal.

A jelenlegi időpillanat, amikor e két jelentős évforduló előtt állunk, mindemellett – valószínűleg nem véletlenül – éppen egybeesik a Nemzeti Alaptanterv megújításának állami szándékával, így kivételes lehetőséget kínál arra, hogy a Waldorf-pedagógia megújításának kérdésével foglalkozzunk.

Ezzel a megújulási szándékkal és nagy szeretettel hívunk Benneteket január 19-20-án egy olyan kétnapos biográfia-munkára, amely során a magyarországi Waldorf-mozgalom eddigi életútját dolgoznánk fel közösen Barabás Kata és Nagy Ágoston vezetésével.

Az előttünk álló kihívások – a digitális világ előretörése, a Waldorf-kezdeményezések növekvő száma, ugyanakkor a képzett Waldorf-pedagógusok hiánya, az állam egyre erősödő központosítási törekvései, stb. – egyre inkább követelik a válaszokat. Ahhoz, hogy a válaszaink valódi, időtálló válaszok lehessenek – ne puszta reakciók – úgy gondoltuk, hogy egy közös alapról kellene kiindulni a keresésükhöz. Ezért határoztuk el, hogy egy biográfia munka során a személyes emlékek, élmények mentén és a rendelkezésre álló tények összegyűjtésével igyekszünk a lehető legteljesebben felidézni az elmúlt 28 év történetét. Ezek után az így megrajzolt képre tud majd a közösség rátekinteni azt keresve, mit mutat nekünk ez a kép, s hogy mire lenne szükség a továbblépéshez.

Várjuk tehát mindazokat a kollégákat (óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, fenntartókat), akik úgy érzik, személyes emlékeikkel, élményeikkel hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy ez a kép a lehető legteljesebb legyen és akik fontosnak érzik a magyarországi Waldorf-pedagógia megújítását annyira, hogy két teljes napot ennek szenteljenek. Várjuk azokat a kollégákat is, akik a megújító munkában kívánnak majd részt venni és érdeklődnek a múlt emlékei iránt.

Annak érdekében, hogy tudjuk mekkora termet biztosítsunk ehhez a munkához, szükséges előre lássuk, hogy ki készül részt venni a programon, ezért kérjük, hogy a jelentkezési szándékotokat 2017. december 10-éig ezen a rövid ŰRLAP-on jelezzétek.

Köszönettel:

Liszka Andrea