Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Fejlesztőpedagógia

Egyéni fejlesztés

A Waldorf-pedagógiának kiemelkedő preventív gyógyító hatása, optimális feltételeket biztosít a gyermeki személyiség életkori szakaszoknak megfelelő testi-, lelki- és szellemi fejlődéséhez, támogatja és teret biztosít az egyéni tempóban való fejlődéshez. Mégis minket sem kerülnek el a világszerte egyre nagyobb számban megjelenő tanulási, viselkedési és egyéb nehézségekkel küzdő gyermekek problémái. Számukra nyújtanak az iskolánkban dolgozó szakembereink segítséget speciális egyéni fejlesztéssel és terápiával.

A szűrést, felméréseket Kissné Pitz Ágnes végzi, majd ezután az osztálytanítókkal együtt, együttműködve a szülőkkel, közösen javasolnak a különböző nehézségekkel küzdő diákoknak terápiás fejlesztést.

A következő terápiákat vehetik igénybe a javasolt diákok iskolánkban, a tanítás ideje alatt térítésmentesen:

  • Extra lesson fejlesztés – Kissné Pitz Ágnes, Extra Lesson, szabadvallás tanár és meseterapeuta;
  • Discalculia fejlesztés – külsős gyógypedagógus bevonásával;
  • Disgráfia, dislexia (Meixner-féle), Extra Lesson fejlesztés – Tóth Piroska, osztálytanító, Extra Lesson tanár, Meixner terapeuta és szabad vallás tanár;
  • Gyógyeuritmia – Horváth Györgyi euritmia terapeuta és tanár;
  • Művészeti terápia – Szöbölődi Zita, osztálytanító, művészeti terapeuta.

A fejlesztés hatékonyságának záloga a szülőkkel, a szaktanárokkal és az osztálytanítókkal fenntartott folyamatos együttműködés. Minden érintett be van vonva a folyamatba és hordozza annak felelősségét.

Tanáraink, fejlesztőpedagógusaink munkáját évek óta segíti Dr. Császár Adrienn gyermek és felnőtt klinikai szakpszichológus.