Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Farkas Éva Józsa

kecskes_judit_Közel 25 éve vagyok aktív kapcsolatban a Waldorf-pedagógiával. Az első magyar diákként 1988-ban kezdtem meg tanulmányaimat a németországi Witten-Annenben, ahol 1993-ban euritmia-tanári diplomát szereztem. Majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán német nyelvtanárként diplomáztam 1998-ban. Ugyanez év januárjában a Gödöllői Waldorf Iskolába vezetett az utam, a második legidősebb osztáy osztálytanítója, majd osztálykísérője lehettem öt éven át, miközben aktív részese voltam iskolánk gimnáziumi tagozatának megalapításában. 2000-2003-ig a Tanári Konferencia megbízásából igazgató is voltam. Több mint tíz éve rendszeresen tolmácsolok a Waldorf Ház továbbképzésein. 2009-től szaktanárként vagyok jelen iskolánkban, 2012-től pedig a Csiribiri Családbarát program szakmai vezetőjeként is tevékenykedem.

Két csodálatos – iskolánkba járó – gyermek édesanyjaként szülőként is részese lehetek közösségünknek.

Nap mint nap megélem, hogy a közös alkotás, összefogás adja a legnagyobb erőt. 15 éve kötöleztem el magam a gödöllői Waldorf mellett, ide tartozom. Szívügyem ennek a rengeteg értéknek a megmutatása és megismertetése tágabb környezetünkkel, kapcsolatok kialakítása és ápolása helyi és nemzetközi szervezetekkel. Ennek a törekvésnek jegyében szerkesztem – egy remek csapat tagjaként – 2012. decemberétől honlapunkat.

A vezetőségi tagsággal most egy új formában vállaltam feladatot közösségünk szolgálatában, sok szép reménnyel, ideával, tetterővel. Köszönöm a bizalmat, szívből remélem, hogy eddigi tudásom, tapasztalataim a közösség javára válnak!