Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Évszakünnepek

Ünnepeink bemutatása nem volna teljes, ha kihagynánk a Waldorf iskolai léthez szorosan kötődő hónap- vagy évszakünnepeket. Ezekre a jeles napokra a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó szünetek előtt kerül sor. Célja, hogy az osztályok rövid bemutatójukkal képet adjanak szüleiknek, nagyszüleiknek és egymásnak is arról, hogy az előző hetekben mivel foglalkoztak a főoktatás, ill. a szakórák keretében, és mintegy panorámában láttassák a 8 évfolyam tananyag feldolgozásának eredményét. Ez nemcsak pedagógiailag fontos, hanem szociális, közösség megtartó erejét tekintve is, hisz az akarat-érzés-gondolkodás harmonikus együtt fejlődése szintén megnyilvánul a ritmus és szokásrend formáló hatása által.