Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Évnyitó

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Induljunk el a tanévkezdéssel! Magyarországon hagyományosan szeptember elsején kezdődik az új tanév. Ez az időpont is összefüggést mutat egy ösztönös bölcsességgel, melyben még tudták, hogy az ősz kezdetével indul a begyűjtés időszaka. Ez a maga formatív erőivel a tudásanyag begyűjtésének is a kezdetévé lett. A tanévnyitó ünnepség ezért mindenek előtt a kis elsősök és az új tanulók életének nagy eseménye. Fénypontja, amikor név szerint kiszólítja őket tanítójuk az iskola közössége elé; fejből tudva az osztálynévsort. A felsorakozott kicsik ezután tanítójuk vezetésével áthaladnak a nyolcadik osztályosokból alakult boltív alatt, hogy a nekik felállított, felvirágozott kapun átbújva átlépjenek egy jelentőségteljes küszöböt a tudás birodalmába.

 

Közben szól az ének: „Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske / Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta…”. Ezt követően minden osztály bevonul a termébe, ahol az osztálytanítók az életkoruknak megfelelő mesével, történettel köszöntik őket. Addig a szülők a szépen terített, gyümölcsöktől roskadozó asztaloknál élvezhetik pedagógusaink vendégszeretetét.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA