Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Éves munka előadások

Nyolcadikosaink életében nagy kihívást jelent az Éves munka elkészítése, mellyel – mint ahogy azt már a név is mutatja – az egész tanéven át intenzíven foglalkoznak. Nagy izgalommal készülnek előadásaikra, ami az írásbeli és gyakorlati ill. művészi munka elkészítése mellett ugyancsak nagy megmérettetés számukra. Az előadásaikra mindenekelőtt osztálytársaikat, családtagjaikat várják, további érdeklődők esetén kérjük osztálytanítójukat, Balog Lehelt keresni!