Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Elsős hívogató
– Szellemiség és pedagógia

Előadás és beszélgetés Vizy Miklós, a 8. osztály tanítójának vezetésével és az iskolában tanító tanárok közreműködésével 2013. január 15-én 18 órakor a Gödöllői Waldorf Iskola euritmia termében.

GW-Elsős-Hívogató-2012-13_2012.01.15