Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Elsős hívogató
Művészeti nevelés

_
Az elsős hívogató 2013. március 26-i előadásának mottója:

„A művészeti nevelés hatása a gyermek személyiségfejlődésére”

 

Találkozás iskolánk művésztanáraival, tanítóival.
Házigazda: Kolinger Margó, euritmiatanár

Időpont: 2013. március 26., 18 óra
Helyszín: a Gödöllői Waldorf Iskola
(2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4., D épület, Tel.: 06 28 419 059)

ELŐADÁS ALATT SZÍVESEN VIGYÁZUNK A VENDÉGEK GYERMEKEIRE!

 

GW-Elsős-Hívogató-2012-13_2012.03.06