Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Egyesületi levél 2014. január 28. – Épület tájékoztató

Kedves Szülő- és Pedagógustársaink!

Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek a január 24-i közgyűlésre!

Annak érdekében, hogy mindenki, akit foglalkoztat közösségünkben az iskola jövője, minél több információ birtokában tudja majd végleges döntését meghozni, hamarosan küldjük a közgyűlés összefoglalóját is. (A részletes jegyzőkönyv az egyesületi irodában lesz megtekinthető.)

A közgyűlés felhatalmazta az egyesület vezetését arra, hogy egy tájékoztató levelet küldjön a Software AG-nak a kialakult helyzetről. Minden jelenlévő teljes egyetértésben megszavazta azt, hogy egyelőre ne küldjük vissza a támogatás lehívását kérő szándéknyilatkozatot, hanem tájékoztassuk német partnereinket őszintén arról, ahol most tartunk a folyamatban. Ennek alapján jelezzük nekik a héten, hogy még nem tudtunk közösségi döntést hozni a Tessedik 2. megvásárlásáról, időre van még szükség ahhoz, hogy mind a Tessedik 2. kapcsán felmerült kérdéseket, aggályokat, mind pedig a többi felmerült lehetőséget alaposan körbe tudjuk járni, ezért 2014. március 31-ig haladékot kérünk a végleges válasszal.

A fórumon és a közgyűlésen elhangzottak alapján a január 27-i vezetőségi ülésen a következő lépéseket határoztuk meg:

  • 2014. január 29-én 18 órától egy indító megbeszélést tartunk a közgyűlésen körvonalazódott munkacsoportoknak. Mindenkit várunk, aki bármelyik munkacsoport munkájában (A- Tessedik 4, B- Tessedik 2, C- új építkezés) szívesen részt venne, vagy esetleg újabb munkacsoportot alakítana!
  • Aki nem tud szerdán eljönni, de szeretne bekapcsolódni a közös munkába, az epulet@waldorfgodollo.hu e-mail címen jelezze!
  • Hamarosan létrehozunk a honlapunkon egy „ÉPÜLET?” aloldalt, ahova igyekszünk folyamatosan feltenni minden, az épületkereséshez kapcsolódó információt.
  • Március 31-ig heti rendszerességgel hírlevélben fogjuk tájékoztatni a közösséget az épületkérdéssel kapcsolatos fejleményekről, a munkacsoportoktól beérkező információk alapján.
  • Február végén újabb tájékoztató fórumot tartunk, ahol minden munkacsoport beszámol az addig elért eredményeiről, valamint együtt tovább tudunk gondolkodni a még felmerülő kérdésekről, további feladatokról.
  • Március 31-én együtt végleges döntést hozunk, vagy az addig összegyűjtött információk alapján tovább halasztjuk a döntést, ha egyértelműen az látszik, hogy a legjobb döntés kialakításához még további időre van szükség. (Ez utóbbi azt jelentené, hogy egy újabb tanévre még biztosan itt maradunk, mivel ahhoz, hogy – ha a költözés mellett döntünk – szeptember 1-re tanévkezdésre alkalmas állapotba kerüljön a Tessedik 2, legkésőbb április elején meg kellene kezdenünk a munkálatokat.)

Köszönjük, hogy javaslataitokkal, véleményeitekkel és munkátokkal segítetek bennünket abban, hogyan tudjuk még átláthatóbbá és alaposabbá tenni a döntés-előkészítési folyamatot.

Reméljük, hogy az a nem könnyű, sokszor konfliktusokkal járó folyamat, amin most együtt végigmegyünk, hozzásegít bennünket a fejlődéshez és ahhoz, hogy elfogadó és összetartó közösséggé tudjunk válni az út folyamán. Bízunk benne, hogy bármit is döntünk, azt képesek leszünk majd együtt, közös értékek mentén és boldogan megvalósítani.

A továbbiakban is nagyon örülünk minden olyan javaslatnak, ami közelebb visz bennünket közös célunkhoz, a közösségünk számára legjobb döntéshez. Az épülettel kapcsolatban minden kérdést, véleményt, aggályt, ötletet az epulet@waldorfgodollo.hu e-mail címen, valamint a bejárati ajtó mellett kihelyezett dobozban várunk szeretettel!

Üdvözlettel,
az egyesület vezetősége