Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Egyesületi Hírlevél-részlet a Közgyűlésről 2013. május 30.

Épület kérdések, aktuális helyzet

A közgyűlés előtt minden érdeklődő személyesen megtekinthette a Tessedik u. 2. szám alatti épületet.

Dallmann Péter építész szülőtársunk elmondta, hogy az engedélyezési tervek rövidesen elkészülnek és beadásra kerülnek az építésügyi hatósághoz.

Fazekas József Szeverin, Egyesületünk elnöke mindkét épülettel kapcsolatban részletes tájékoztatást adott az elmúlt hetek új információiról. A jelenlegi iskolaépületünk Bérbeadója és a Vezetőség közötti egyeztetésen szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben nem használt épületrészekre eső bérleti díjjal csökkenhetnek költségeink 2013. júliusától.

Több kérdés és vélemény megvitatása után a jelenlévők összességében egyetértettek azzal, hogy a megfelelő átalakítás után a Tessedik 2. szám alatti épület 2014. szeptemberétől reális alternatívája lehet a jelenlegi iskola épületnek.

A közgyűlés egyhangúlag támogatta a vezetést, hogy tovább dolgozzon az olcsóbb és biztosabb lakhatási feltételek kialakításán, s várhatóan ősszel kerül arra sor, hogy a költözés feltételei és az egyesület költségvetési számai annyira tervezhetőek lesznek, hogy végleges döntést lehessen hozni. A vezetőségnek részletes előterjesztést (költségvetés, ütemterv, finanszírozás, stb.) kell előzetesen készítenie és széles körben ismertetnie.

Összeállította: Tari Attila

Üdvözlettel:
az Egyesület új Vezetősége