Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Egyesületi Hírlevél-részlet 2013. november 28.

Beszámoló az SAG Alapítvány látogatásáról

Dirk Randoll, az SAG antropozófiai körökben vezető német alapítvány képviselője, és Nana Göbel, a Freunde der Erziehungskunst képviselője alaposan kikérdezett bennünket a Gödöllő, Tessedik S. u. 2.megvásárlásáról és az átköltözés lehetőségeiről, de biztosítottak bennünket arról, hogy ezt fontos hosszú távú és támogatandó döntésnek tartják.

Az általuk képviselt támogatói csoport komoly mértékben segített a sátor felépítésénél és a hitelfelvételnél ők vállaltak kezességet. Nana Göbel a rugóüzemtől kezdődően ismeri iskolánk életét és nagyon elkötelezett megnyilvánulásai voltak abban, hogy segítsenek most is. A perspektíva, a jövő kép konkretizálásának fontosságát hangsúlyozták újra, meg újra. Az épület egyszerű átalakításával nem lehet az ideális tereket kialakítani, de meg lehet úgy tervezni, hogy hosszú távon ezek kialakíthatóak legyenek. Mint mondták, jó szellemiségű waldorf iskola bárhol indítható. A kulcs nem az épület jelenlegi állapota, hanem az, hogy a közösség együtt hisz-e abban, hogy ez a jövő fejlődése felé tett lépés alapköve lehet. Azt teljesen természetesnek tartották, hogy akár a tanárok, akár a szülők között ellenérzések lehetnek a költözéssel kapcsolatban, mondván a jelenlegi kész állapot kényelmes helyzetet teremt. (Most felhívták a figyelmünket, hogy egy közösség addig tud élni, amíg van „építkezés”, amíg van mit együtt csinálni, ha most elkezdjük és befejezzük az épületet majd valamikor, törvényszerűen jön a közösségi erők lecsendesedése.)

Biztattak bennünket arra, hogy kommunikáljunk, dolgozzunk azon, hogy mindenki jó szívvel tudjon benne részt venni, ezt tartják a legfontosabbnak. Elmondták azt is, hogy Magyarországon azért jelennek meg újra támogatásokkal, mert a magasabb állami normatíva lehetővé teszi, hogy a waldorf iskolák ne az összeomlás szélén táncoljanak. A pedagógusoknak fizetett magasabb bér szükséges feltétele az iskolák egészséges fennmaradásának. Támogatásuk eldöntésénél nagyon fontos, hogy életképes intézményeknek adják, csak a közösségi önerőre támaszkodva kívánnak segítséget nyújtani. Világossá tették ezzel azt is, hogy kisegítő támogatást tudnak adni, a projekt megfinanszírozását alapvetően magunknak kell megoldani.

A megváltozott állami finanszírozási feltételekkel új, 5 éves költségvetési tervet, az épületvásárlással kapcsolatos szerződéstervezetet, továbbá még néhány dokumentumot kértek pótlólag benyújtani.

Az újabb dokumentáció elkészítésén kívül kérték, hogy járjunk utána még egyszer, hogy kft. legyen-e az épület tulajdonosa, vagy lehet-e az egyesület. A támogatási rendszerük ugyanis alapvetően nem vállalkozó szervezetek támogatására irányul. Szükség esetén lehetséges, hogy az egyesület kapja a támogatást, aki azt a kft-be fekteti, de ennek célszerűségét még tisztázni kell.

A következő év első ülésére, február elejére terjesztik be a helyszíni tapasztalataikkal és az új dokumentumokkal együtt pályázatunkat elfogadásra. Biztosítottak bennünket, hogy erős támogatásukkal viszik be eldöntésre, sőt igyekeznek további támogatást elnyerni más szervezetektől is.