Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Egyesületi Hírlevél az Épület-munkacsoportok munkájáról – 2014 március 9.

HÍRLEVÉL

az Épület-munkacsoportok munkájáról

Időszak: 2014. február 6. – március 3.

„A” munkacsoport (Tessedik 4.)

Február 10-én (hétfő) tartottunk egy munkacsoport megbeszélést, ahol közösen áttekintettük a feladatokat.

Egyik fő feladatunknak határoztuk meg, hogy egyeztetéseket folytassunk Jenes Barnabással, ill. a NAIK- kal a Tessedik 4. hosszú távú lehetőségeivel kapcsolatban. Ez egy hosszabb folyamat lesz, amelyben egyelőre az első lépéseket tettük meg. Megtudtuk, hogy jelenleg szerződéskötési moratórium van a NAIK- nál, azaz új bérleti szerződést egyelőre biztosan nem lehet kötni. Két olyan kérdés van, amire néhány napon belül konkrét választ fogunk kapni. Az egyik a pályázatokon történő induláshoz szükséges tulajdo- nosi hozzájáruló nyilatkozat az MNV Zrt-től (jogi kérdés), a másik az épületre fordítandó beruházások, felújítások, karbantartások költségeinek a bérleti díjba történő beszámítási („lelakhatóság”) lehetősége (gazdasági kérdés).

Az épület tulajdonjogának megszerzése, ill. ezen lehetőség kipuhatolása ügyében még nem tettünk lépé- seket.

Egy korábbi ajánlat (győri Graboplan Kft.) alapján a meglévő tornasátor elöregedett ponyvájának cseréje új ponyvára kb. 4 millió Ft+ÁFA összegbe kerülne. A szilárd és szigetelt burkolatra történő áttérés költsé- gére még nincs árajánlatunk.

Hasonló épületek, illetve más waldorf iskolák tény adatai alapján megbecsültük a meglévő épület üzemeltetési (rezsi) költségét. A tornasátorral együtt a becslések alapján ez kb. 900 000 Ft lehet havonta.

Az MGI-vel kötött bérleti szerződések egyenként áttekintésre kerültek, és a legfontosabb adataik egy táblázatban lettek összefoglalva.

A Dallmann Péter készített elvi vázlat alapján kiderült, hogy jelenleg kicsit több, mint 15 000 m2-nyi területet használunk (mindent figyelembe véve).

„B” munkacsoport (Tessedik 2.)

A Közegészségügyi Hatóság vezetőjével történt személyes konzultáció egyértelművé tette, hogy helyesen járunk el, ha az egy gyermekre jutó minimális területet az EMMI rendelet alapján határozzuk meg (1,5 m2/gyerek). Így az 50 m2-esnek számító tantermekben max. 1 tanár és 32 gyerek „fér el”.

A Kormányhivatali egyeztetés során kiderült, hogy a közelmúltban megváltozott az új iskolaépületre vonatkozó működési engedély kiadásának határidejével kapcsolatos jogszabály. Utána kell nézni, hogy ez mennyiben érint bennünket, ill. az eddig tervezett 2014. augusztus 31-i véghatáridőt.

Többszöri telefonos érdeklődés eredményeképpen a Hermes megküldte végre a módosított szerződés tervezetet. Folyamatban van az átnézése. Ezt követően majd személyesen kell leülni velük tárgyalni.

Az építési engedély-kérelemmel kapcsolatban új eljárást kellett indítani. Február végéig minden ehhez szükséges dokumentum beadásra került. Az érintett hatóságok előzetesen már szóbeli hozzájárulásukat adták.

Az épület átalakításra kiírt pályázatra három kivitelező adott be részletes költségvetéssel alátámasztott konkrét árajánlatot. A kiértékelés, ill. összehasonlítás folyamatban van.

Az épület átalakítást engedélyező eljárás során feltárt ill. előírt többlet feladatok (2 új gyalogos kapu kiépítése + autóbejáró szélesítése + 30 m3 tűzivíz tartály létesítése + villamos hálózati hozzájárulás fizetése) beárazása még nem történt meg. Tervezői becslés alapján: 4….5 millió Ft lenne még szükséges.

Az évek óta üzemen kívül lévő épületgépészeti rendszerek (fűtési rendszer, hideg- és melegvíz ellátás) jelenlegi állapotának felmérését (nyomás próba) egyik szülő társunk díjmentesen felvállalta. Erre várhatólag a jövő héten fog sor kerülni.

A zajterhelés mérést szintén szülőtársaink fogják március 2. felében elvégezni egy kölcsön kért műszer segítségével, térítésmentesen.

A várható rezsi költségek meghatározásához sikerült adatokat begyűjteni hasonló épületek, illetve más waldorf iskolák tényleges fogyasztásairól.

A Magnet Bankkal folyamaban van egy esetleges hitelfelvétel részleteinek egyeztetése. Még tisztázni kell, hogy a egyesület tulajdonában lévő óvoda épületet el tudják-e fogadni fedezetnek.

„C” munkacsoport (Beruházás)

Tovább dolgoztak a zöldmezős építkezés részleteinek kimunkálásán. Három fő területet vizsgálnak: telek, épület, finanszírozás.

Alapos és kitaró utánajárás után kiderítették, hogy vannak Gödöllőn, ill. közvetlen környékén építkezésre alkalmas önkormányzati telkek, ill. lehetőségek, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzat nyitott a további egyeztetéskre. Ezek a tárgyalások a vezetőség bevonásával fognak folytatódni a Vagyonkezelő Irodájával, és az önkormányzat vezetésével.

Az egyetem fennhatósága alatt is nagyon jelentős területek vannak, de ezekről egyelőre nem sikerült több információt szerezni.

Épület ügyben 3-4 külön csoport dolgozik, és megpróbál árajánlatot szerezni különböző építészeti techno- lógiákkal készülő iskolaépületre. Általában kisebb-nagyobb épületekből álló, több lépcsőben megvaló- sítható, a későbbiekben bővíthető, ún. „pavilonos” megoldásban gondolkodnak. Fontos szempont az alacsony üzemeltetési (rezsi) költség. A cél, hogy olyan „zöld épületek” jöjjenek létre amelyek önmaguk megtermelik a működésükhöz szükséges energiát. A korszerű kialakításnak köszönhetően viszonylag kevés közmű csatlakozásra van ill. lenne szükség: víz, villany.

Az eddigi egyeztetések alapján az épület minimális létesítési költsége: 140….180 000 Ft/m2. (A szükséges nagyság kb. 1 500 m2)

2014.03.09. összeállította: Tari Attila