Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

DRÁMAÓRÁK

Az elmúlt évek hagyományához híven nagy szeretettel várom azokat a játékoskedvű 5-8. osztályos diákokat, akik szívesen kipróbálják magukat különböző szerepekben, szituációkban, helyzetekben, életkori sajátosságaikhoz igazodva. Felszabadult, örömteli játékot kínálok, melynek során kibontakozik és kiteljesedik a gyermeki, ifjúi lélek, közelebb jutva önmagához, társaihoz. Mindeközben célom, hogy a diákok verbális és nonverbális képességeik is fejlődjenek, árnyaltabbak és sokszínűbbek legyenek.

Időpontok:

  1. osztály: péntek, 13.05-14.00
  2. osztály: csütörtök, 14.05-15.00
  3. osztály: csütörtök: 15.00-16.00
  4. osztály: péntek: 14.05-15.00

Helyszín: euritmia terem

Foglakozást vezeti: Kecskés Judit

Elérhetőségkecskes.jutka@gmail.com