Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Czimer Beáta – óvodapedagógus

Nyíregyházán nőttem fel egy hétgyermekes család második gyermekeként. Waldorf óvodába és Waldorf iskolába jártam, az érettségi vizsgámat is itt szereztem meg. 2011 őszén kezdtem meg főiskolai tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem óvodapedagógia szakán, 2014 tavaszán pedig sikeres záróvizsgát tettem. Szakdolgozatomat a Waldorf-pedagógia témakörében írtam, „Ritmusok szerepe a Waldorf –óvodában” címmel.

2014 őszétől dolgozom a Gödöllői Szabad Waldorf Óvodában.