Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Bevásárló közösségek — minden waldorf szülő figyelmébe

BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG BEMUTATÁSA

Ez az írás a bevásárló közösségek, mint alulról építkező civil szerveződéseket szeretné bemutatni, azzal a szándékkal, hogy az országban sokasodó bevásárló közösségek egyre jobban megtalálják értő fogyasztóikat, a termelők ezáltal kiszámítható piacukat, valamint olyan csoportok, közösségek alakulásának motiválója kíván lenni, mely segíti a felismerések által újabb közösségek létrejöttét.

Mi a bevásárló közösség?

A bevásárló közösségek, vagy kosár közösségek helyi, aktív állampolgárok által indított kezdeményezések. Céljuk, hogy erősítsék a helyi termékek piacát, ezért egy újfajta vásárlási módot hoznak létre. Közösséget alakítva, egy speciális webshop felület segítségével közvetlen kapcsolatot teremtenek helyi termelők és fogyasztók között. A heti rendelés a webshop felületen egyszerű, mind a termelőnek és a vevőnek. A rendszer működését lelkes önkéntesek segítik, akik a hét meghatározott napján un. átadási napot tartanak, ahol a vevők átveszik heti rendeléseiket.

Miért fontos a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása?

Mert minden olyan forint, melyet kívülről jött árukra költünk, elhagyja térségünket. A helyi termékek vásárlása viszont helyben tartja a pénzünket, így a helyi gazdaságot élénkíti. Az élelmiszerre kiadott pénz például egy évben jóval több bármelyik térségben, mint a térségbe érkező összes fejlesztési forrás együttvéve. Segíthetünk tehát magunkon azzal, ha ezen pénzek egy részét helyben tartjuk. Globalizált világunkban a helyi termelők megmaradásának egyik kulcsa, hogy közvetlen kapcsolatba kerülnek vásárlóikkal. Az ilyen kapcsolatot rövid ellátási láncnak is hívják. Ki kell használniuk helyzeti előnyüket, hogy térben közel vannak a fogyasztóikhoz. Ehhez segíti őket hozzá a kialakított rendszer és az összefogás.

Ha helyi terméket fogyasztunk, több esélyünk van megismerni élelmiszerünk eredetét, mert így megismerhetők azok az emberek, akik az élelmiszereket előállítják! Tudhatóvá válik, hogyan termesztik azt, amit a család elfogyaszt! A termelő így szinte az ismerősünkké válik! Az igényes vásárlók szeretik tudni, hogyan termett, hogyan készült élelmiszerük. A személyes kapcsolat termelő és vásárló között bizalmat eredményez. A vásárlói hűség egyik feltétele pedig a bizalom. A bevásárló közösségek szeretik, ha a termelő kérésre megnyitja kapuit egy látogatás előtt. Cserébe ezek a közösségek elkötelezett, igényes vásárlókat tömörítenek.

Tehát a bevásárló közösség egy tökéletes forma arra, hogy térségünkben kezünkbe vegyük a helyi élelmiszer önrendelkezést, felelős döntéseket hozva fogyasztásunkban a termelőkkel karöltve. A bevásárló közösségek működését 3 szereplő határozza meg. Rólunk ejtsük egy pár szót, nézzük mi motiválja őket egy ilyen vásárlási forma működtetésében.

Miért érdemes vevőként egy bevásárló közösség tagja lenni:

 • Hogy egészséges élelmiszerhez jussunk hozzá;
 • Hogy akár még helyi bio élelmiszereket is ehessünk;
 • Hogy legyen valamilyen közösségi ellenőrzés az élelmiszereink felett;
 • Mert ha együtt lépünk fel a piacon, akkor az érdekeinket és igényeinket jobban tudjuk képviselni;
 • Hogy ne legyek Skype nagyi, aki csak a virtuális térben látja az unokáit, mert a gyerekek megélhetésük miatt elmennek külföldre;
 • Mert az egészségi állapotom megkívánja, hogy vegyszermentes élelmiszerhez jussak, és más úton egyre nehezebb ezt beszerezni.

Miért jó a termelőknek?

 • Hogy versenyezni tudjanak a multikkal az összefogás által;
 • Hogy piacot találjanak a portékáik számára;
 • Mert időtakarékos értékesítési mód számukra.
 • Hogy legyen visszajelzésünk a piacunkról, a fejlesztéseikhez
 • Hogy ne egymás konkurenciái legyenek, hanem találják meg az együttműködésben rejlő lehetőségeket;
 • Hogy eddigi piacuk mellé plusz jövedelmet szerezzenek.

A szerveződés fontos szereplői azok az önkéntesek, akik szabadidejük egy részében elvégzik a termelők-vevők közötti összekötő folyamatokat. Miért vállalkoznak erre a munkára?

 • Mert jó rendszeresen közösségi életet élni;
 • Mert együtt egy társadalmilag hasznos rendszert építenek
 • Hogy helyben maradjon a településen a pénz;
 • Hogy a fiataljaink itthon maradjanak;
 • Hogy az átmenetileg munkanélküliek ne essenek ki a közösségből, mert az aktív emberi kapcsolatokban könnyebben találnak munkát
 • Önszerveződés által hatással legyünk a társadalom változásra

Talán látható, hogy ahány nézőpont annyiféle válasz adható erre a kérdésre. És létezik olyan nézőpont is, ami a gazdaság szerkezetét tartja szem előtt. Azért szeretne bevásárló közösséget, mert tudja, hogy az élelmiszer termelés és elosztás alapvetően meghatározza egy település gazdasági fejlődésének irányát. Ez összefügg a föld birtoklásával, a föld termékenységének megőrzésével, a feldolgozó tevékenységekkel, illetve a település népességmegtartó képességével. Ezért van aki azért tartja fontosnak a bevásárló közösség működtetését, mert ezen keresztül lehet megerősíteni a helyi gazdaságot, és ezen keresztül lehet megerősíteni a helyi kultúrát.

A leggyakoribb probléma azonban az, hogy az ilyen társadalmi innovációra hajlamos emberek egyedül érzik magukat. Ezt a társadalmi magányt is szeretnénk csökkenteni.Hiszen sokan vagyunk egyedül tehetetlenek, de közösséget formálva bármi sikerülhet.

Sok esetben látható, hogy kisebb – nagyobb csoportok, bár megragadnak egy-egy társadalmi vagy ökológiai problémát, de cselekedeteikkel átfogó, minden rész problémára gyógyítóan ható változást nem tudnak kibontakoztatni. Így motivációjuk idővel alábbhagy ,a növekvő problémák hullámai benyelik kezdeti lelkesedésüket. A bevásárló közösségek az alap tevékenységükkel, az un. átadási napok megszervezésével már eljutnak a termelés-fogyasztás folyamatának gyógyításához, sőt az egyéni színezetek a bevásárló közösségekben: hol a hulladékmentességi programok, a gazdák folyamatos támogatása, pl. közösségi finanszírozásokkal vagy épp a bio termesztések előnybe helyezésével üde színfoltot képviselnek a tudatos és fenntartható fogyasztás hazai térképén.

Az országban számos helyen működik már bevásárló közösség. Csatlakozz saját településed közösségéhez vásárlóként! Tájékozódhatsz a www.kosarkozosseg.hu weboldalon!
Amennyiben nincs a térségedben bevásárló közösség, tegyél egy élénkebb helyi gazdaságért! Találd meg társaidat!
Alkoss közösséget, gondolkodj közösségben! Szervezz helyi bevásárló közösséget! Segítünk!

Nyíregyházán 8 éve működő jó példa , a Nyíregyházi Kosár Közösség az alapja annak a tudás anyagnak, melyben összefoglaltuk a bevásárló közösségek működésének jogi, gazdasági és közösségi dolgait. Képzéseinken tapasztalatainkat átadjuk és a sikeres alakulásáig elkísérjük a kezdeményezéseket. Egy speciális szoftver használatát is nyújtjuk, mely a közösség működését szolgáló webáruház és a mögötte lévő átadási napok teljes folyamatának saját fejlesztésű programja.

És még egy érv! Waldorf közösségek számára bevásárló közösséget alkotni, kiváló tevékenysége lehet, hogy a szülői befizetések, az állami normatíva mellett megjelenhessen egy új gazdasági tevékenység, mely haszna az szabad szellemi életet, a Waldorf intézmény működését támogathatja. Ezáltal a sokat emlegetett, de jobbára hiányolt hármas tagozódás eszméje rögtön értelemet, és megvalósítható gyakorlatot eredményez magunk és a mintánkat szemlélő gyermekeink részére.

Soron következő képzésekre ezen a felületen lehet jelentkezni.
A megadott e-mail címre fogunk küldeni visszajelzést és további információkat.

Ha bármilyen kérdés merül fel a képzésekkel kapcsolatban, akkor ezen a számon szívesen adunk felvilágosítást:
Zalatnay László + 36 30 565 8049

Bepillantás a Nyíregyházi Kosár működésébe.

Várunk minden érdeklődőt képzéseinken!

Üdvözlettel,

Palicz Ildikó
nyíregyházi volt waldorf szülő és a
Nyíregyházi Kosár Közösség szervezője