Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Beszámoló az érdekképviselettel kapcsolatos nyílt MWSZ elnökségi ülésről

Kedves Barátaink!

Az alábbiakban rövid beszámolót olvashattok a Magyar Waldorf Szövetség január 31-i nyílt elnökségi üléséről:

A Közép-budai Waldorf-iskolában kb. hetvenen voltunk jelen különböző szerepekben: pedagógusok, szülők, fenntartók, intézményi munkatársak, egy diák és az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete részéről három meghívott vendég.

Elhangzott, hogy a jelenlegihez hasonló fórumra eddig nem került sor a Szövetség életében. A délután célja az volt, hogy

  • az elnökség érzékelhesse a jogszabályi változásokkal kapcsolatban a közösségben felmerült kérdéseket, dilemmákat, esetleges félelmeket;
  • amennyiben ezekkel kapcsolatban tud megfelelő információval szolgálni, azt megtehesse, ill. hogy
  • el tudja dönteni, van-e szükség változtatásokra az eddig alapvetően a tárgyalásos megoldásokat előnyben részesítő éredekképviseletben.
  • Cél volt az is, hogy konkrét vállalásokat gyűjtsünk arra az esetre, ha ez a tárgyalásos irány nem vezet eredményre.

A délutánt a Mihály-meditációval kezdtük.

Az első részben Szabó Zoli bemutatta a Szövetség felépítését és a döntéshozó fórumokat. Ezután beszélt a korábbi években folytatott érdekképviseleti tevékenységről annak érdekében, hogy a jelenlévőknek legyen egy képe arról, eddig milyen partnerekkel, milyen formában és milyen eredménnyel zajlott ez a munka. Az első, tájékoztató jellegű rész végén dr. Németh Ági mutatta be a jelenlegi jogszabályi változások ránk vonatkozó részleteit, valamint annak az együttműködési megállapodástervezetnek a tartalmát, melyet a Szövetség kezdeményez megkötni az EMMI-vel annak érdekében, hogy az új és a meglévő Waldorf-intézmények a jövőben is legalább olyan feltételekkel működhessenek, mint az eddigiekben.

A második részben a jelenlévők mondták el saját meglátásaikat, érzéseiket, ill. kérdéseiket, melyeket igyekeztünk megválaszolni.

A délután konklúziója röviden az volt, hogy

  • bizalommal tekintünk a Waldorf-intézmények helyzetére, jövőjére; azt tudjuk közvetíteni a szülők és mindenki más felé, hogy a ránk bízott gyerekeknek továbbra is lehetősége lesz Waldorf-óvodákba és -iskolákba járni;
  • egyelőre nem változtatunk az érdekképviselet tárgyalásos formáján; igyekszünk megkötni az együttműködési megállapodást az EMMI-vel, ezzel párhuzamosan egységes anyagokat készítünk az intézmények működési engedélyeztetéséhez, pedagógiai program módosításaihoz; abban az esetben, ha azt érzékeljük, hogy a Waldorf-intézmények szempontjából nem megfelelő irányba mennek a dolgok, akkor az elnökség ezt azonnal jelzi a közösség felé, ill. javaslatot tesz a következő lépések megtételére;

A vállalások megtételére nem került sor.

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek hogy eljött és gondolataival segítette a munkánkat!

A Magyar Waldorf Szövetség Elnökségének nevében:

Marosváry Péter elnök és Szabó Zoltán ügyvezető

Magyar Waldorf Szövetség
1075 Budapest, Asbóth u. 17.
Tel: +36 1 793 5743
Mobil: +36 30 328 7448
Email: szabo.zoltan@waldorf.hu
Web: www.waldorf.hu