Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Beöthy Hanna és Bedő Kriszta előadásai
SZÜLŐK SZEMINÁRIUMA

2013. október 27.

Beöthy1027 Bedő1026-27