Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Bemutatjuk leendő elsős tanítónkat!

2022. június 30.

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy sikerült megtalálnunk a 2022/23-as tanév leendő első osztályának tanítóját Buth Viktória személyében, a Tanári Konferencia egyöntetű, lelkes támogatásával!

Vikit sokan ismerik iskolánkban, mivel régi kedves kollégánk és szülőtársunk is egyben, de bizonyára a leendő első osztályunk iránt érdeklődők körében és közösségünkben is vannak többen, akik még nem ismerik őt. Így fogadjátok szeretettel bemutatkozó sorait, a Dióhéj újságunk legközelebbi számában pedig szeretnénk majd közelebbről is megismertetni lelkes, sokoldalú személyét!

Nagy örömmel, várakozással és hálás szívvel térek vissza szeptembertől a Gödöllői Waldorf Iskolába, ahol majd’ húsz éve kezdtem a pályámat. Itt értem tanárrá, sőt, Waldorf tanárrá! Ráadásul mind az öt gyermekem ennek az iskolának a lépcsőit, euritmia termét, satupadjait koptatta/koptatja.

Az egyetemen matematika-filozófia szakon végeztem; később, a tanítás mellett, részt vettem a solymári posztgraduális Waldorf-pedagógus képzésen. Nemrég pedig kézhez kaptam a kézimunka szaktanári oklevelemet is. Ez utóbbi képzés alkalmával – a különböző iskolákban és osztályfokokon végzett hospitálásokkor – örömmel dolgoztam együtt kisebbekkel-nagyobbakkal egyaránt.

Az utóbbi években főleg gimnazistákkal volt dolgom (itt a gödöllői iskolában, majd a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban/szerk.), de mindig fontosnak tartottam, hogy “képben legyek” a pedagógia egészét, az egyes ember életútját tekintve a születéstől a felnőtté válásig. (Honnan-hova és mi módon.)

Tanárként sokat értem, változtam, edződtem, bátorodtam. A váltás, változtatás szándéka régebb óta érik bennem, az utóbbi hónapokban pedig minden, de minden – emberek, helyzetek, jó helyen feltett jó kérdések, biztatások – errefelé terelgettek. Lárifári! Egyenesen kijelölték az utat! Arra jutottam, hogy akkor érzem magam elememben, akkor tudom legtöbbet kihozni magamból, ha egy osztálynyi gyerekkel hosszabb időt tölthetek együtt és változatos témákkal, elmélyülten foglalkozhatok. Ezekre pedig osztálytanítóként igazán lesz lehetőségem!

Buth Viki