Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Beiratkozás – tájékoztató, dokumentumok

„Gyógyító erejű csak az, ha az emberek lelkében az egész közösség tükröződik, és a közösségben az egyes emberek lelkének ereje él.”

Kedves Szülők! 

Mindenekelőtt szeretettel köszöntjük a leendő 1. osztály új szülőtársait és az új óvodás családokat ezen a felületen is. 

Mindenkit kérünk, hogy nagy figyelemmel olvassa az alábbi leveleket (az első az iskolába járó családoknak szól, a második az óvodába járóknak), mert sok fontos információt tartalmaznak a beküldendő dokumentumokról, amelyek szükségesek a következő nevelési év/tanév megkezdéséhez. 

Kérjük az óvodás családokat, hogy feltétlenül görgessenek le az olvasáshoz, mert a nekik szóló információk az iskolai családok levele alatt találhatóak!

Felhívjuk a már eddig is hozzánk járó családok figyelmét arra, hogy ezeket a dokumentumokat nekik is ki kell tölteni és el kell juttatni hozzánk június 19-ig!


Kedves iskolába járó gyermekek szülei!    

Ahogy már korábban tájékoztattunk Benneteket, a rendkívüli helyzetre való tekintettel elhalasztjuk az iskolai vállalási esteket és az iskolába járó gyermekek esetében a jelenlegi tanévre vállalt összeg marad érvényben. Emiatt a 2020. július 1-jétől szeptember 30-ig tartó időszakra ideiglenes megállapodást kell kötni az egyesülettel.

Ha majd ősszel a vállalási estek lezajlottak, akkor az ott vállalt összegekkel új megállapodást fogunk kötni és várhatóan külön pedagógiai megállapodás lesz az iskolával és külön megállapodás az egyesülettel a fizetési kondíciókra vonatkozóan, de ennek részleteiről majd időben tájékoztatunk Benneteket.

A szeptemberi vállalási estek vállalásai visszamenőlegesen, júliustól fognak élni.

Az ideiglenes egyesületi megállapodást az iskolás gyermekekre vonatkozóan a jelenleg érvényes vállalások összegeivel kérjük kitölteni az alábbiak szerint:

 • akinek van most 8. osztályos, elballagó gyermeke, de még marad kisebb gyermeke az iskolában, annak a vállalása a 8. osztályos gyermekre vonatkozó vállalásával csökken;
 • a most első osztályba lépő gyermekek esetében az elvárt összeg (19.600 Ft) kerül a vállalásba.

A 2020/2021-es tanév elkezdésének feltétele, hogy az alább felsorolt dokumentumok 2020. június 19-ig beérkezzenek. Ennek előfeltétele az előző tanév nullás zárása, vagyis az esetleges tartozás kiegyenlítése. Akinek segítségre van szüksége (halasztás, részletfizetés vagy ÁTA támogatás), kérjük, hogy időben jelezze az egyesulet@waldorfgodollo.hu e-mail címen!

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt dokumentumokat 2020. június 19-ig dobjátok be az iskolában az első emeleten erre a célra kijelölt dobozba vagy adjátok postára (cím: Weöres Sándor OKSZ Egyesület 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.). Egy borítékba tegyétek az egyesületi megállapodást és az adatkezelési hozzájárulást, valamint az iskolai nyilatkozatokat!

Az általunk aláírt megállapodások szeptemberben személyesen átvehetők lesznek a titkárságon.

Szkennelve, e-mailen sajnos nem megfelelő! 

Az alábbi dokumentumokat kérjük kitölteni és hozzánk eljuttatni egy példányban:

1.) Megállapodás az egyesülettel

A Megállapodásban a vállalási egység (Ft/hó) az az összeg, amit az előző tanévre vállaltatok
(1. osztályos gyermek esetén 19.600 Ft).

A családi összeg 22.000 Ft, amennyiben csak iskolába járó gyermek(ek) van(nak). Ha iskolás és óvodás gyermek is van (gödöllői Waldorf óvodás), akkor a családi összeg megoszlik a két intézmény között, tehát az alábbi táblázat szerinti összeget kell beírni a családi fix összeghez:

1-1 vagy 2-2 iskolás és óvodás  11.000 Ft
1 iskolás és 2 óvodás       7.330 Ft
2 iskolás és 1 óvodás      14.670 Ft
1 iskolás és 3 óvodás       5.500 Ft

2.) Adatkezelési hozzájárulás (fenntartói) – csak az új családoknak kell kitölteni.

Iskolába járó családok által kitöltendő nyilatkozatok az egyesületi  megállapodáson felül:

1.) Szülői nyilatkozat étkezésről:

 •  Minden gyermek esetén egyenként kérjük kitölteni.
 • Ha nem kér étkezést a tanuló, akkor „az étkezés biztosítását nem igénylem” szövegrészt kell megjelölni.
 • Ha kér étkezést a tanuló, akkor kérjük, a nyilatkozatban csak „a kizárólag a déli meleg főétkezés” megnevezést ikszeljétek be!
 • A 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében nem kérünk semmilyen igazolást (MÁK határozat stb.) a kedvezményes étkezéshez, csak a mellékelt nyilatkozat kitöltését, melyben a szülő saját büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a gyermekek létszámáról és a jogosultságról.

FONTOS! A rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén, és a tartósan beteg gyermekekre vonatkozóan megmaradt az igazolási kötelezettség, amit kérünk a nyilatkozat mellé leadni (orvosi igazolás + MÁK határozat a magasabb családi pótlék folyósításáról), továbbá kérjük a határidőket év közben (meghosszabbítás, felülvizsgálat ideje) figyelemmel kísérni, és az új igazolásokat is eljuttatni a titkárságra!

Amennyiben bármilyen változás áll be a nyilatkozati feltételekben (akár év közben is  pld. felsőoktatásnál megszűnik a II. félévi hallgatói jogviszony, vagy lejár ill. megszűnik a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kedvezménye, vagy bármely más esetben már nincs meg a 3 és több gyermekre vonatkozó jogosultság a családban,  stb.)  kérjük azonnal jelezni az iskola titkárságán!

2.) Szülői nyilatkozat alapfokú művészetoktatásról

 • Minden gyermek esetén kérjük kitölteni. A tanulói oktatási azonosító megtalálható a bizonyítványokon (11 számjegyből áll).
 • Továbbra is 2 féle nyilatkozat van érvényben, a művészeti térítési díj és tandíj megnevezéssel.

Akinek gyermeke zeneiskolába jár, az nálunk „tandíjat” vesz igénybe (összege: 34.500 Ft/tanév/tanuló), akinek nem jár zeneiskolába gyermeke az „térítési díjat” vesz igénybe (összege: 16.000 Ft/tanév/tanuló).

Aki már most tudja, hogy melyiket veszi igénybe gyermekére, azt kérjük töltse ki, aki nem, azokét legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kérjük leadni!

3.) Nyilatkozat napközi igénybevételéről (előzetes felmérés)

1-4. osztályos tanulókra kérjük kitölteni!

4.) Adatkezelési tájékoztatás (iskolai)

Az újonnan érkező családok töltsék csak ki!

5.) Egészségügy adatlap

Az 1. osztályos tanulókról kérjük kitölteni az egészségügyi adatlapot az iskolaegészségügyi szolgálat számára.

Ha bármilyen adatváltozásra került sor az elmúlt időszakban, akkor az erről szóló dokumentumot, okiratot kérjük szeptember első hetében bemutatni, másolatát leadni. (pld. lakcímváltozás, lejárt okirat cseréje, névváltozás, stb.). Telefonszám, e-mail cím változást az iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu címre kérjük bejelenteni.

Diákigazolvány igénylés (nem feltétele a tanévkezdésnek):

Akik még nem igényeltek diákigazolványt, vagy elvesztette a tanuló a diákigazolványát, az igénylés menete a következő:

 1. A szülőnek a tanulóval együtt el kell mennie az okmányirodába, ahol elkészítik a tanuló fényképét és 12 év felett rögzítik az aláírásképét. Be kell mutatni a tanuló személyi igazolványát vagy útlevelét, és a lakcímkártyáját.
 2. Az igénylés során az okmányirodán kapott NEK azonosítószámmal ellátott adatlapot be kell hozni az iskolába a titkárságra. A diákigazolvány megrendelését az iskolatitkár indítja.
 3. A tanuló vagy a szülő a legyártott diákigazolványt az iskolában, átvételi jegyzéken aláírásával igazolva veheti át.

A diákigazolvány igénylés ingyenes, nem kell utána díjat fizetni. A NEK adatlap 5 évig érvényes.

Fontos tudnivalók:

Ha valakinek kérdése/észrevétele van az egyenlegével kapcsolatban, akkor még korábban keresse meg Mincsik Krisztinát.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://drive.google.com/drive/folders/1R2NeUzHDEGrOi18iD4gHdQdLUwxVGZLG?usp=sharing

Készítettünk egy táblázatot, amelyben jelölni fogjuk mely dokumentumok érkeztek be hozzánk, erre ránézve ellenőrizhetitek, hogy rendben van-e minden szükséges irat.

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6PaI7WcgHVt2j2JIjtsKrVh8QREzJo5JBnwsd1QChg/edit?usp=sharing

Bővebb információ:

Iskola: Fóris Orsolya (20/339-8587, iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu)
Egyesület: Juhos Krisztina (20/399-8106, egyesulet@waldorfgodollo.hu)
Egyenleg/pénzbefizetés: Mincsik Krisztina (20/5000-889)

Gödöllő, 2020. június 10.

Dr. Kiss Pál István sk.                                      Mincsik István sk.
egyesületi elnök                                             iskolaigazgató


Kedves óvodába járó gyermekek szülei!

Az óvodában április folyamán már megtörténtek a vállalások, ezért az óvodába járó gyermekek esetében a szokásos módon a teljes nevelési évre (2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig) kell az egyesületi megállapodást megkötni.

A 2020/2021-es óvodai nevelési év elkezdésének feltétele, hogy az alább felsorolt dokumentumok 2020. június 19-ig beérkezzenek. Ennek előfeltétele az előző nevelési év nullás zárása, vagyis az esetleges tartozás kiegyenlítése. Akinek segítségre van szüksége (halasztás, részletfizetés vagy ÁTA támogatás jóváhagyása, kérjük, hogy időben jelezze az egyesulet@waldorfgodollo.hu e-mail címen!)

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt dokumentumokat 2020. június 19-ig dobjátok be az iskolában az első emeleten erre a célra kijelölt dobozba vagy adjátok postára (cím: Weöres Sándor OKSZ Egyesület 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.).

Az általunk aláírt megállapodások szeptemberben személyesen átvehetők lesznek a titkárságon.

Szkennelve, e-mailen sajnos nem megfelelő!

Az alábbi dokumentumokat kérjük tehát kitölteni és az egyesületnek eljuttatni egy példányban:

1.)  Megállapodás az egyesülettel

A Megállapodásban a vállalási egység (Ft/hó) az az összeg, amit a vállalási esten a gyermek után vállaltatok (több gyermek esetén külön sorban kell felsorolni).

A családi összeg 22.000 Ft, amennyiben csak óvodába járó gyermek(ek) van(nak). Ha óvodás és iskolás gyermek is van (gödöllői Waldorf iskolás), akkor a családi összeg megoszlik a két intézmény között, tehát az alábbi táblázat szerinti összeget kell beírni a családi fix összeghez:

1- 1 vagy 2-2 ovis és iskolás  11.000 Ft
1 ovis és 2 iskolás        7.330 Ft
2 ovis és 1 iskolás      14.670 Ft
1 ovis és 3 iskolás        5.500 Ft

2.) Adatkezelési hozzájárulás (fenntartói) – csak az új családoknak kell kitölteni.

Fontos tudnivalók:

Ha valakinek kérdése/észrevétele van az egyenlegével kapcsolatban, akkor még korábban keresse meg Mincsik Krisztinát.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://drive.google.com/drive/folders/1mUzabWJnpOhqB2ddIJW4SCZ3TvnWpFt4?usp=sharing

Készítettünk egy táblázatot, amelyben jelölni fogjuk mely dokumentumok érkeztek be hozzánk, erre ránézve ellenőrizhetitek, hogy rendben van-e minden szükséges irat.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1So1YpYNB_WVgwa9p-ACr06uI6x0lqtjzK_rvZFkms0A/edit?usp=sharing

Bővebb információ:

Óvoda: Buza Sarolta (20/399-8105), ovoda@waldorfgodollo.hu)
Egyesület: Juhos Krisztina (20/399-8106, egyesulet@waldorfgodollo.hu)
Egyenleg/pénzbefizetés: Mincsik Krisztina (20/5000-889)

Gödöllő, 2020. június 10.

Dr. Kiss Pál István sk.                                    Horváthné Gfellner Csilla sk.
egyesületi elnök                                               óvodavezető