Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Bedő Kriszta és Ujlaki Éva előadásai
SZÜLŐK SZEMINÁRIUMA

2013. október 26.

Bedő1026-27 Ujlaky1026

szülők szemináriuma