Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

BALLAGÁS

Tizedik alkalommal „ballagnak” el 2013. május 3-án végzős diákjaink, a 13. osztály. Elballagnak mint iskolánk tanulói, de még véglegesen nem búcsúzunk el tőlük, ugyanis hétfőn, május 6-án kezdik meg az állami érettségi vizsgákat.

Ez az évek során hagyománnyá vált ünnep is ugyanolyan bensőséges, mint iskolánk többi ünnepe. Délelőtt az „elballagók” ballagási- és népdalokat énekelve végigvándorolnak a feldíszített osztályokon, ahol a kisebb diákok egy-egy énekkel, verssel vesznek tőlük búcsút. Mindig nehéz, amikor a legidősebbek már nem lépnek be többé az iskola kapuján, olyan mintha a nagytestvér hagyná el az otthont…

A tanári kar és a 12. osztály által szervezett ünnepségre pedig délután 5 órakor kerül sor, most már a szülők, rokonok, barátok körében. Ekkor kapják meg a diákok az utolsó bizonyítványversüket. Megható pillanatok ezek, véget ért egy korszak és hamarosan egy új veszi kezdetét. Sok sikert kedves Tizenharmadikosok!

„Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni.”
Shakespeare

Idén megtiszteli ezt az ünnepet Pecze Dániel, Gödöllő város alpolgármestere is.

 


.