Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Ballagás 2013

2013. május 19.

2013. május 3-án búcsúztatta el végzős diákjainkat az iskola diáksága és tanári kara, és bocsájtotta őket útjukra, egyelőre az érettségi próbatételére, melyet ezen a héten kezdtek meg.

Ez az ünnep is a többihez hasonlóan bensőséges hangulatban zajlott. Délelőtt a ballagó osztály énekhangja töltötte be az iskolát, valamennyi osztályt végigjárva búcsúztak el a diákoktól.

fotó 1

Délután 5 órától pedig már családjaik, barátaik körében folytatódott az ünnepség. A tanárok most is dallal készültek, a 12.-esek köszöntővel és egy különleges ajándékkal, Balog Lehel és Németh Eszter, az egykori gödöllői és rákosmenti osztálytanítók pedig szeretettel emlékeztek az együtt töltött évekre.

Külön meglepetés volt, hogy Pecze Dániel, Gödöllő város alpolgármestere is megtisztelte az ünnepséget és beszédében méltatta iskolánk szeretetteljes légkörét.

Az ünnepség fénypontja Price Márton, 13. osztályos ballagó diák szívhez szóló beszéde volt, kibontva Radnóti Miklós gyönyörű verssorait:

A világ egyre tágasabb.
Már játszanék, lebegnék,
már ujra tűz a nap,
már fényben ég a távol
.

Ezt követően Mirus Katrin és Kálózi Attila osztálykísérők átadták az utolsó, most már nem bizonyítvány-, hanem “útravaló”-verset, minden egyes diáknak személyre szólóan. Tarisznyájukba pedig egy másik komoly útravaló került: Weöres Sándor Teljesség felé c. könyve.

Ezután következett a fa-ültetés, mely a ballagók között kezdettől fogva hagyomány. A fát csukott szemmel állta körbe az osztály, körülöttük pedig a tanárok elénekelték Sári Sándor Fény-kánonját. Ez a fa még ültetésre vár…, a jövő hamarosan megmutatja, hogy hol kap végleges helyet iskolánk.

Végezetül pedig a vendégek sorfalán keresztül az ünnepeltekkel átmentünk a tornasátorba, ahol az osztály szülői köre lepett meg mindannyiunkat vidám műsorával.

Sok sikert kedves 13. osztály, köszönjük, hogy megismerhettünk Benneteket!

Kecskés Judit

282234_650656654951517_1401371470_n

image