Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

BAGDY EMŐKE előadása
2012. december 5.

2013. március 21.

Növelés a szeretet parancsában bízva

Elsőshívogató előadássorozatunk 2012. december 5-ei nyitó alkalmán Prof. Dr. Bagdy Emőke A család szerepe a gyermek életútjának kezdetén, az iskolakezdés küszöbén című előadásában pszichológusként, gyakorló pszichoterapeutaként beszélt a család szerepéről és a gyermek életének első hat évéről, arról a folyamatról, amelynek eredményeképp a feladatra éretten kerül iskolába.

Az előadás jó alkalom volt arra, hogy együtt átgondoljuk gyermekünk életét a fogantatás pillanatától hatéves koráig. Hogy tudatosítsuk, a családban a férfi a támaszt és erőt biztosítja, a nő pedig a gyöngéd, puha, meleg fészket teremti meg. Az ide születő gyerekek hihetetlenül gyors fejlődését nyomon követve megtapasz-talhattuk, hogy minden időszaknak megvan a maga kulcsingere; ahogy a születés pillanatában az anyai test érintése és illata, úgy az első életévben a biztonságos kötődés alapját adó — a hordozás-együttalvás-igény szerinti szoptatás hármasával biztosítható — szerető–oltalmazó légkör megtapasztalása. A második életév a világ felfedezéséről szól, a kisgyermek egyre több dolgot tud önállóan megtenni, „izmosodik” az énje, próbálgatja határait. Így válik óvodáskorúvá, amikor az érzékein és az őt körülvevő érzelmi kapcsolatok sokszínűségének megtapasztalásán keresztül egyre csak okosodik, amíg bal agyféltekéje is megfelelően differenciált lesz ahhoz, hogy az iskolába, „az elvontságok birodalmába” lépjen.

A pszichológia jó iskoláról kialakított fogalma szerint fontos, hogy az a személyiségfejlődést komplex módon elősegítse, és vallja, hogy az átszoktatásban leheletfinoman kell eljárni, hiszen ebben a korban még mindig a jobb agyfélteke domináns. Nem árt az sem, ha szem előtt tartja, hogy az igazi tudást a gyerek csak szeretettel sajátíthatja el, ezért jó, ha első tudományait ritmushoz, zenéhez kötjük.

Az előadáson megtanultuk azt is, hogy nem kell tökéletesnek lennünk, a tőlünk telhető szívünkből jövő jó éppen elég gyermekünk egészséges fejlődéséhez, így hát nem kételkedve és szorongva, hanem saját szülői szere-pünkkel megelégedve kell kísérni növekedésüket…

Nagy Ágnes