Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Az iskolai mobilhasználatról

Bizonyára emlékeztek rá, hogy az elmúlt tanévben komolyan és hosszasan foglalkoztunk az iskolai mobilhasználat kérdéskörével. A Tanári Konferencia, a SZÉK, a Szülői Estek mind olyan fórumok voltak, ahol erről véleményt formáltunk, ütköztettünk álláspontjainkat és próbáltuk egymást meghallgatni. Immár elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy szabályok lépjenekéletbe és a Házirendbe is belekerülnek.

Kérjük, hogy közösen figyeljünk az újonnan kialakítandó keretekre, segítsük azokat, akik esetleg nehezebben veszik az akadályokat. Bizonyára könnyebb felmenő rendszerben beleszokni egy rendbe, mint menet közben változásokat eszközölni. Bármilyen problémás helyzetben pedig továbbra is a személyes megkeresést és megbeszélésthelyezzük előtérbe.

Külön szeretnénk kiemelni, hogy a Napköziben is új szabályok lépnek életbe, hiszen végre eljutottunk oda,
hogy az 1–4. osztályokban külön-külön Napközistanár tud a gyermekeinkre vigyázni. A Napközistanár az Osztálytanítóhoz hasonlóan munkaidejében nem hívható fel, hiszen éppen mesét olvas, kisebb sétára vitte a csoportját, ebédeltet és uzsonnáztat, vagy az esetleges házi feladatokban segít, vagyis a gyermekekkel van.
A napköziben végre megvalósuló fejlesztéssel az Iskola segíteni kíván abban, hogy tervezhetőbb délutánokat alakítsunk ki, melyek a délelőttök szerves folytatásaként egy nyugodt légkört biztosítanak a gyerekeknek.

Természetesen előfordulhatnak rendkívüli helyzetek, váratlan események, amikor mégis szükséges valamiért az Osztálytanítót, a Szaktanárt vagy a Napközis tanárt elérni. Ez esetben Bálint Krisztina iskolatitkárunkat kell felhívni (+36 20 339 8587), ő tudja az üzenetet továbbítani.

 

A Házirendbe kiegészítésként belekerülő szabályok a mobilhasználattal kapcsolatban
.

 1. Az iskola alapvetően mobilmentesövezet, amibe az iskola egésze beletartozik a lépcsőházzal, a folyosóval és az udvarral együtt.
  .
 2. A Gyermek mindaddig, ameddig nem közlekedik önállóan (jellemzően 1–3. osztályokban) nem tart magánál és nem használ az iskolábansemmilyen telefont.
  .
  Az iskolában a Tanár, ha érzékeli, látja, hogy valamilyen probléma adódik (pl.: otthon maradt egy nagyon fontos dolog, a Gyermekmegbetegszik, belázasodik vagy valamilyen baleset éri), akkor fel fogja hívni egészen biztosan a Szülőt, hiszen ő vigyáz a Gyerekre, ezt vállalta.
  .
  Az önállóan közlekedő Gyermektarthat magánál nyomógombos, hagyományos mobiltelefont vagy esetleg lebutított okostelefont. A félreértések elkerülése végett javasoljuk, hogy a Szülőtájékoztassa az Osztálytanítót, mikor első alkalommal mobiltelefont ad a Gyermeknekvagy esetleg a már meglévőt kívánja lecserélni.
  .
 3. Az Osztálytanítóvagy a Szaktanárdönthet úgy, hogy alkalmilag vagy rendszeresen a mobiltelefonokat és egyéb, a Gyermekeknéltalálható informatikai eszközöket a tanítás megkezdése előtt összegyűjti. Az így beszedett eszközök az Osztálytanítódöntése alapján meghatározott időben, de legkésőbb a tanítási nap végén, azaz az iskolából történő távozáskor kerülnek visszaadásra.
  .
 4. A 2. pontban említett kereteknek megfelelően, amennyiben a Gyermekhoz(hat) magával mobiltelefont, akkor az iskola udvarára történő érkezés előtt azt kikapcsolja és egészen az iskolából történő távozásig kikapcsolt állapotban tartja. Előfordulhat, hogy valamilyen okból mégis a Gyermekkell beszéljen a Szülővel, vagy fordítva. Erre a tanáriban vagy egy üres teremben kerülhet sor, de minden esetben szükséges az Osztálytanítóvagy a Szaktanárkoordinálása a későbbi félreértések elkerülése végett.
  .
 5. A Tanárok a telefonjukat a tanítási időben némára állítva a tanáriban tartják, tárolják. Ennek megfelelően látható, hogy ki kereste őket, az sms is megérkezik, de ezek alapesetben csak a tanítási órák végeztével kerülnek feldolgozásra. A Tanároka tanárit vagy egy üres termet használhatnak az esetleges telefonhívások elintézése céljából. A Szülőka tanítási idő alatt – azaz azon időtartam alatt, amíg a gyermekük az Iskolábantartózkodik – a sürgős, semminemű halasztást nem tűrő esetekben a Titkárságottudják felhívni (Bálint Krisztina, +36 20 339 8587).
  .
 6. A Szülőka fenti pontokkal összhangban a telefonjukat az iskola egész területén lehetőség szerint lehalkított üzemmódban tartják. A Szülőkkint, a parkoló területét vagy bent az épületben, egy üres termet használhatnak az esetleges telefonhívások elintézése céljából.
  .
 7. A fenti szabályok értelemszerűen az iskola épületén túl a közösen szervezett programokra is érvényesek, úgy mint utazások, kirándulások, múzeumlátogatások, színházi alkalmak.
  .