Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZÉS ÉS CSAPDÁI rombolás és/vagy építés

Szeretettel várunk mindenkit a

AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZÉS ÉS CSAPDÁI
– rombolás és/vagy építés –

2020. február 21-22-én (péntek, szombat)
a Gödöllői Waldorf Iskolában (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.) tartandó hétvégénkre. 

PROGRAM:

Február 21., péntek

17.00-17.45 Manfred Kyber: Elmenor kastélya c. meséje
Forgács Erzsébet tolmácsolásában

17.45-18.00 Szünet

18.00-19.30 Előadás és beszélgetés
Volker Otto: A KOR SZELLEMÉRŐL KONKRÉTAN – küzdeni kell a jogokért!

Február 22., szombat

9.30-11.00 Előadás és beszélgetés
Traute Zimmermann: INTÉZMÉNYI SZERVEZŐDÉSI FORMÁK ÉS AZOK CSAPDÁI

11.00-11.30 Szünet

11.30-12.15 Művészeti tevékenység
EURITMIA Kollinger Margóval

12.15-14.30 Ebédszünet

14.30-16.00 Előadás és beszélgetés
Csiki László: A MAI KOR PARADOXONJAI – az egyén szerepe és felelőssége egy paradox világban

16.00-16.30 Szünet

16.30-18.00 Művészeti tevékenység
FESTÉS Forgács Erzsébettel

Az előadók költségeinek fedezéséhez a teljes hétvégére legalább 5.000 Ft-ot kérünk,
amennyiben ez valakinek nehézséget okoz, kérjük nyugodtan jelezze (erzsiforgacs@gmail.com, +36 20 339 8521). 

Jelentkezés Forgács Erzsébetnél ugyanezeken az elérhetőségeken.