Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Az Ember a 12 szín tükrében

2019. szeptember 20.

Az Ember a 12 szín tükrében

Tudatszint minőségek tükröződése a 12 színben. Tudatfejlődés az individuumban, tudatfejlődés az emberiségben kultúrkorszakokon át. Egészség-betegség,

Szeminárium pedagógusoknak, orvosoknak, terapeutáknak, érdeklődőknek

Ujváry Éva Collot festésterapeuta és dr Kiss Éva Zsuzsanna antropozófus orvos vezetésével

Aurum Gyógyművészeti Terapeuticum

Budapest, Csengery u.61.

Időpontok: szeptember 21.október 12., november 9., december 7.

szombatonként 10-16 óráig

A szemináriumon Liane Collot  d’ Herbois színtanával dolgozunk, aki tovább fejlesztette, kitágította Goethe színtanát. Liane Collot d’Herbois kapcsolódva Rudolf Steiner szellemtudományos munkájához, képes volt pontosan leírni a színek természetét, mozgásminőségét a Fény és a Sötétség kreatív erői között, és azt kapcsolatba hozni a hármas tagozódású emberrel. A dr. Ita Wegmannal együtt töltött évek pedig abban segítették, hogy létrejöjjön a Fény-Szín-Sötétség orvosi festésterápia.

A Fény és Sötétség/Hő/Szubsztancia két kreatív teremtő erő. ( R.Steiner Dornach,1920, december 5.) A Fény és a Sötétség/anyag nem látható, de a találkozásukban megnyilvánuló színek viszont igen, ahogyan egy bizonyos rendben, a fényhez viszonyítva a fény előtt és a fény mögött megjelennek. Sajátos mozgásminőséggel rendelkeznek a Világ-Rendnek megfelelően. Belépve a szín terébe saját belső tapasztaláshoz, megélésekhez juthatunk e Rend vonatkozásában:

  • Az egyes színek mozgásminősége a térben.
  • Az egyes színek minősége és kapcsolata a kultúrkorszakok tudatosságszintjéhez
  • Az egyes színek minősége és kapcsolata az individuális ember tudatosság-fejlődéséhez. Tapasztalat útján mélyíthetjük megértésünket a gyermekfejlődés és a felnőtt én-fejlődés, lelki fejlődés szakaszainak tekintetében
  • A Világ-Rend  az emberben, mint ‘mikrokozmoszban’ is tükröződik az ideg-érzékszervek működésében, az emésztő rendszer működésében, a ritmikus rendszerben. Szellemi szinten, mint gondolkodás-érzés-akarat.
  •  Bár nem terápia zajlik, lehetőség van felismerésekre, rátekintésre önmagunkra, a személyes figyelem megtapasztalására, amely segít a továbblépésben a tudatosodásban, a szellemi, lelki, fizikai egészség teljessége felé vezető úton.

Program: ebben a félévben szeptemberben a sárga szín lesz a téma a Mihály korszakhoz kapcsolódóan. Októbertől a fény mögött színekkel foglalkozunk a türkizkéktől a liláig. A gyakorlatokhoz minden alkalommal orvosi előadás kapcsolódik, amely rávilágít az aktuális színkvalitás és a test fiziológiai működése közötti összefüggésekre egészségben és betegségben egyaránt. Panoráma képben jelenik meg az életkorok testi-lelki-szellemi igénye, és ennek kielégítését célzó helyes pedagógia.

A szemináriumon való részvételhez előzetes tapasztalás a festésben nem szükséges.

Jelentkezés, információ: 06 20 5757049

E-mail: eva.ujvary29@gmail.com

Részvételi díj a teljes félévre 41 000Ft, mely tartalmazza az anyagköltséget.

Részletfizetés  egyéni egyeztetéssel.

Jelentkezést a beérkezés sorrendjében fogadunk.