Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

AZ ÉLET KÉMIÁJA

A nagy érdeklődésre való tekintettel meghirdetjük természettudományos szemináriumunk második részét
Dr. Albert Pröbstl vezetésével.

AZ ÉLET KÉMIÁJA

Dr. Albert Pröbstl antropozófus kutató, kémia- és fizikatanár második szemináriuma

A szeminárium időtartama ezúttal teljes két nap:

2019. augusztus 30-31. 

Szabad Gondolatok Háza

1089 Budapest, Bláthy O. u. 41.

Waldorf-pedagógusoknak, kémikusoknak, biológusoknak, valamint azoknak,
akik az élet megismerésére törekednek.

  • Előadások és kísérletek:
  • Ezúttal újabb alkalom lesz a már bemutatott kísérleteket megismételni és mélyebben megvizsgálni a jelenségeket, valamint a Goethe-színtannal foglalkozni.

Albert Pröbstl fontosnak tartja a Haidinger-Büschel-féle gyakorlatok, valamint a szaglás- és ízlelés-kísérletek megismétlését, melyek sok tudós számára is teljesen újak, valamint nagyon sokat segítenek a tanításban is. Szó lesz az élő kémiáról, a szén kémiájáról. Ezekben alapvetően újdonság, hogy az ún. szervetlen kémiai kísérletek azonnal fiziológiai/biokémiai kísérletekké válnak, így ezek sokkal inkább az élet kémiájáról szólnak, mint 30-50 évvel ezelőtt.

  • Mód lesz arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek azzal, hogy hogyan tanítják ma, Németországban és Svájcban a fizikát és kémiát hetediktől egészen az érettségiig
  • Fontosnak tartjuk, hogy a második nap folyamán bőséges idő álljon rendelkezésre az előadásokkal, kísérletekkel, jelenségekkel kapcsolatban felmerült kérdések megvitatására. Ennek keretében – ahogy ezt előzetesen írtuk – mód nyílik arra, hogy a résztvevők rövid előadásban beszéljenek saját tapasztalataikról, jövőbeni terveikről.

Dr. Albert Pröbstl

Az előadó a San-Diego Egyetemen, majd ezt követően hat évig a Carl Gustav Caris Intézetben, illetve a WELEDA-nál végzett kutató munkát. A goetheanisztikus ásványi és fénytani vizsgálatok arra irányultak, hogy a fizika természettudományos megállapításai más fénybe kerüljenek. Később egy Demeter-minősítésű kozmetikum, a TAUTROPFEN cégnél tevékenykedett. 2003 óta a Chiemgau Szabad Waldorf Iskola kémia- és fizika-tanára, valamint gazdasági vezetője.

PROGRAMTERV

Péntek:

10:00 –10:30  Frisch Mihály: Bevezető az Élő Természettudományok Házának gondolatáról

10:30 –12:00 Albert Pröbstl előadása

12:00 –13:00 Ebéd

13:00 –18:00 Kísérletek, megfigyelések, beszélgetés a jelenségekről

Szombat:

9:00 –11:00   Albert Pröbst előadása: Színek a kristályokban és Rudolf Steiner 12-es színköre.

11:15 –12:15 Résztvevők beszámolói egyéni kutatási irányaikról, javaslataikról, kezdeményezéseikről.

12:15 –13:15 Ebéd

13:15 –17:00 Résztvevők beszámolóinak folytatása, majd SZAKMAI FÓRUM: Beszélgetés az előadóval és egymással a kísérletekről, jelenségekről szakmai kérdésekről.

17:00 – 18:00 Frisch Mihály: Záró gondolatok az Élő Természettudományok Házáról, a további együttműködés lehetőségeiről.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat mielőbb jelezzék az info@szabadgondolat.hu e-mail címen.

Részvételi díj: 7000 Ft.