Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Atlantisz-kutatás
Nyári kurzus

Szeretettel várjuk az érdeklődőket egy igen különlegesnek ígérkező nyári kurzusra!

Téma: A turániak és a niebelungok az Atlantisz-kutatás és Richard Wagner szellemiségének fényében

Időpont: 2015. június 15-20, délelőttönként 9:00-12:00 óráig

Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola, euritmia terem

Előadónk: ANDREAS DELOR, a 68-asok nemzedékének tagja. Legjelentősebb kutatási területe az atlantiszi kultúra, és annak hatása a következő kultúrkorszakokra. Több könyve jelent meg ebben a témában, de a zene és az antropozófia kapcsolatáról is írt. Bővebben: www.andreas-delor.com

A témához magyarul olvasható:

  • Göllner Mária: Michaeliták c. könyvében az Attila – Fejezet a Gonosz missziójához (36. old.)
  • Rudolf Steiner berlini Richard Wagner-ciklusa, melynek fordítása megtalálható a „Novalis” szellemtudományos folyóirat 2011/12. évfolyam egymást követő számaiban.
  • „Richard Wagner egy ősrégi mondai anyagot dolgoz fel a Niebelung gyűrűje c. zenedrámájában. Ebben olyan ősi germán mítoszokról van szó, melyekben annak a népcsoportnak a sorsa élt, amely a nagy atlantiszi özönvíz után az atlantiszi népesség maradványaként terjedt szét Európán és Ázsián át, és az Atlantisz utáni időszak elindítója lett.” (Rudolf Steiner)

Az előadónk tiszteletdíjat nem kér, de az útiköltségét szeretnénk megtéríteni. A résztvevőknek ehhez kérjük a szíves támogatását!

Jelentkezés, információ: Forgács Erzsébet
tel.: 20 339 8521
e-mail: erzsiforgacs@gmail.com