Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Antoine de Saint-Exupéry

Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek,
szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát,
hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.