Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Adategyeztetés — iskola

„Gyógyító erejű csak az, ha az emberek lelkében az egész közösség tükröződik, és a közösségben az egyes emberek lelkének ereje él.”

Kedves Szülők!

Tájékoztatunk, hogy az adategyeztetésre és a megállapodás aláírására az iskolában
az alábbi időpontban kerül sor:

2017. június 21. (szerda) 8 órától 18 óráig 

Az adategyeztetés helyszíne:

Gödöllői Waldorf Általános Iskola – 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

Az adategyeztetéshez szükséges dokumentumok:

 • Bármilyen adatváltozásra került sor az elmúlt időszakban, akkor az erről szóló dokumentum, okirat bemutatása (pld. lakcímváltozás, lejárt okirat cseréje, névváltozás, új személyi igazolvány száma, stb.)
 • A tanuló személyi igazolvány másolata, vagy érvényes útlevél másolata (aki még nem adta le), mert a számát nyilván kell tartanunk. Amelyik tanulónak még nincs sem személyi igazolványa, sem érvényes útlevele, kérjük, hogy valamelyik hivatalos okmányt készíttesse el legkésőbb 2017. szeptember 1-ig, mert előírás az egyik megléte.
 • Az étkezésről szóló Szülői nyilatkozatot minden gyermek esetén egyenként kérjük kitölteni (akkor is ha nem kér étkezést a tanuló, ebben az esetben„az étkezés biztosítását nem igénylem” szövegrészt kell megjelölni.)!
 • Kérjük a nyilatkozatban, csak „a kizárólag a déli meleg főétkezés” megnevezést beikszelni (X).
 • A MÁK új törvényi változása miatt a 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében már nem kérünk semmilyen igazolást (MÁK határozat stb.) a kedvezményes étkezéshez, csak a mellékelt nyilatkozat kitöltését, melyben a szülő saját büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a gyermekek létszámáról és a jogosultságról.
 • FONTOS! A rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén, és a tartósan beteg gyermekekre vonatkozóan megmaradt az igazolási kötelezettség, amit kérünk a nyilatkozat mellé leadni, továbbá kérjük a határidőket év közben (meghosszabbítás, felülvizsgálat ideje stb.) figyelemmel kísérni, és az új igazolásokat is eljuttatni a titkárságra!
 • Amennyiben bármilyen változás áll be a nyilatkozati feltételekben (akár év közben is pld. felsőoktatásnál megszűnik a II. félévi hallgatói jogviszony, vagy lejár ill. megszűnik a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kedvezménye, vagy bármely más esetben már nincs meg a 3 és több gyermekre vonatkozó jogosultság a családban, stb.) kérjük azonnal jelezni a iskola titkárságán!

Diákigazolvány igénylés:

Akik még nem igényeltek diákigazolványt, vagy elvesztette a tanuló a diákigazolványát, az igénylés menete:

 1. A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a fotót, és az igénylést alá kell írni. Be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy személyi igazolványát), továbbá a lakcímkártyáját. Az igénylés során az okmányirodán kapott NEK-azonosítószámmal ellátott adatlapot be kell hozni az iskolába.
 2. Az  adatlap leadásával egy időben az iskola házipénztárába  kell befizetni az 1.400.-Ft-ot, a diákigazolvány igénylésének díját. Ez után az iskola megrendeli az igazolványt.
 3. A gyártás ideje kb. 2-3 hónap. A diákigazolványt a kiállítástól számított 2 hónapig érvényes igazolás helyettesíti, ezt kérésre az iskola állítja ki.
 4. A tanuló a lakcímére kapja a legyártott igazolványt (postai úton).

A következő tanévre vonatkozó megállapodás megkötésének feltétele a vállalt támogatás kiegyenlítése vagy részletfizetési megállapodás megkötése a tartozás befizetéséről (100.000 Ft feletti tartozás esetén kezességvállaló aláírásával). Ezúton kérünk Benneteket, hogy a hátralék kiegyenlítését banki átutalással, illetve a helyszínen történő befizetéssel teljesítsétek. 

A 2017/18 tanévhez szükséges nyomtatványok (pdf):

 • Étkezési nyilatkozat 2017-2018.tanév (minden tanulóra kérjük kitölteni, arra is, aki nem kér étkezést)!
 • Napközi igénylés 2017-2018. tanév (előzetes felmérés)
 • Szülői nyilatkozat: alapfokú művészetoktatási térítési díj vagy tandíj
  (továbbra is 2 féle nyilatkozat van érvényben, a művészeti térítési díj és tandíj megnevezéssel). Akinek gyermeke zeneiskolába jár, az nálunk „tandíjat” vesz igénybe (összege: 34.500.-Ft/tanév/tanuló, akinek nem jár zeneiskolába gyermeke az „térítési díjat” vesz igénybe (összege: 16.000.-Ft/tanév/tanuló. Aki már most tudja, hogy melyiket veszi igénybe gyermekére az kérem töltse ki, aki nem azokét legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kérjük leadni!
 • Egyesületi Megállapodás a 2017/18-as tanévre vonatkozóan

Bővebb információ:

Adategyeztetés: Erdeiné Bálint Krisztina (20/339-8587, iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu)

Megállapodás: Juhos Krisztina (20/399-8106, egyesulet@waldorfgodollo.hu)

Egyenleg/pénzbefizetés: Mincsik Krisztina (20/5000-889)

Kérjük, akinek az adategyeztetés időpontja nem megfelelő, írásban az egyesulet@waldorfgodollo.hu címre előzetesen jelezze. Aki június 16-ig nem jelzi távolmaradását, annak 5.000 Ft-os pótdíjat számítunk fel. A pótbeiratkozás időpontja 2017. augusztus 28. (hétfő) 13-19 óráig.

Gödöllő, 2017. június 6.

 

Dr. Kiss Pál István
elnök

 

Mincsik István
igazgató